דיני מקרקעין – סעיף 73 לחוק מסוי מקרקעין הצהרה למנהל על ביצוע העסקה

על-פי סעיף 73(א) לחוק, המוכר זכות במקרקעין ימסור למנהל, תוך 30 ימים מיום המכירה. אופן הגשת ההצהרה הסבר כללי סעיף 73 לחוק מסוי מקרקעין קובע כי המוכר והרוכש זכות במקרקעין חייבים למסור הצהרה למנהל על ביצוע העסקה. סעיף 112 לחוק קובע כי המנהל רשאי לקבוע טפסים הדרושים לביצוע החוק ומשקבע טפסים כאמור, לא ישתמש אדם … המשך לקרוא דיני מקרקעין – סעיף 73 לחוק מסוי מקרקעין הצהרה למנהל על ביצוע העסקה