ליטיגציה

לִיטִיגַצְיָה (בעברית: הִתְדַּיְּנוּת, הִדַּיְּנוּת) הוא שם מקובל למקצוע הטיעון בבית משפט. תפקיד זה לרוב נעשה באמצעות עורך דין, ובישראל גם על ידי טוען רבני. הליטיגציה עוסקת בתחום המשפט הפלילי ובמשפט האזרחי. הליטיגציה האזרחית כוללת גם התמחות בליטיגציה מסחרית. תחום הליטיגציה וההופעה בבית המשפט מוסדר בתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984, בהן מפורטים כללי הפרוצדורה האזרחית, תקנות בתי […]

ליסינג

הֶחְכֵּר או לִיסִינְג (מאנגלית: leasing; בעברית נהג גם המונח שֶׂכֶר מֶכֶר) היא שיטת מימון לרכישת ציוד. השיטה מוכרת בציבור בזכות השימוש בה למתן רכב צמוד לעובדים, אך משמשת גם לרכישת ציוד אחר. בהקשר זה קיימים גם תחומים של החכר תפעולי, מימוני והחכר לפרטיים.