fbpx
מילון מונחים

ארכיונים: מילון מונחים

מקרקעין

מקרקעין הם נכסים שאינם מיטלטלין. דהיינו קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה. על פי רוב ההגדרות, כוללים המקרקעין כל דבר המחובר לקרקע חיבור של קבע, ויש אף הגדרות הכוללות דברים המחוברים

קרא עוד...

אתר זה משתמש בקבצי עוגיות כדי להעניק לכם שירות יותר טוב