ייפוי כוח מתמשך 

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), תשע"ז-2017 –  נוסח עדכני נכון ליום: 14-11-2021 חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962 טופס א' (תקנה 2(א)) ייפוי כוח מתמשך טופס ב' (תקנה 2(א)) הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס טופס ג' (תקנה 2(א)) מסמך הבעת רצון טופס ד' (תקנה 3(א)) ייפוי … המשך לקרוא ייפוי כוח מתמשך