ראשי פרקים

ארכיון
מאי 2024
א ב ג ד ה ו ש
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק תשיעי: דגשים

 1. ייתכן שיעבור זמן רב ממועד חתימתך על ייפוי הכוח המתמשך ועד המועד שייעשה בו שימוש. עליך לוודא שהאמור בו משקף את רצונך ולחשוב על ההשלכות האפשריות לטווח הארוך. רצוי לבדוק מעת לעת אם ההוראות שרשמת בו עדיין עדכניות אם אתה עדיין מרוצה מבחירת מיופה הכוח או – מהעניינים שקבעת שבהם הוא יפעל, או אם יש מקום לביצוע שינוי כלשהו.
  התזכורות שתקבל מהאפוטרופוס הכללי אחת לשלוש שנים נועדו לסייע לך בכך.
 2. במקרה שתרצה לשנות את ההנחיות המהותיות שנתת (למשל: להחליף את מיופה הכוח באדם אחר) תצטרך לערוך ייפוי כוח חדש בפני עורך דין שהוסמך לכך ולעבור את אותו תהליך כמו בפעם הראשונה.
 3. אם במהלך הזמן יחול שינוי בפרטים "הטכניים" שמסרת בייפוי הכוח המתמשך (למשל בפרטי ההתקשרות) עליך לעדכנם באמצעות מילוי טופס "עדכון פרטים" ושליחתו אל האפוטרופוס הכללי.
 4. אנו ממליצים לך על הפקדה מקוונת על ידי עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך. יחד עם זאת, אם תחליט לבצע את ההפקדה במסירה אישית במשרדי האפוטרופוס הכללי מוצע כי תעשה זאת בסמוך למועד עריכתו וחתימתו בפני עורך הדין. זאת כדי לצמצם את החשש שיימנע ממך מסיבה כלשהי להפקיד את ייפוי הכוח כנדרש על פי החוק ובהמשך להכניסו לשימוש.
 5. אם אתה מתלבט האם למנות מיופה כוח אחד או יותר, כדאי שתשקול את השיקולים הבאים:
  • לעתים למיופה כוח יחיד קל יותר לפעול ולקבל החלטות, אך אם מינויו יפקע (למשל עקב פטירה או משום ששינה את רצונו), ייפוי הכוח יהיה חסר תוקף, לכן כדאי למנות בנוסף אליו גם מיופה כוח מחליף (לפחות אחד).
  • אם תחליט למנות מספר מיופי כוח רצוי לבחור באנשים שיוכלו לפעול – בשיתוף פעולה ולהתייחס לאופן בו תרצה שהם יפעלו במשותף האם "ביחד או לחוד" (אפשרות זו הינה פחות מגבילה עבורם), או שפעולת האחד טעונה הסכמת השני או שתקבע גורם שלישי כפוסק ומכריע ביניהם במקרה של מחלוקת.
  • פעולות מסוימות עשויות לחייב שיתוף פעולה בין מיופי הכוח, גם אם כל מיופה כוח אחראי לעניינים אחרים. לדוגמה: אם אחד אחראי על נושא המגורים שלך ואחר על ענייני הכספים, הרי שמעבר למקום מגורים חדש מחייב שיתוף פעולה ביניהם.
 6. תוכל לבחור את העניינים בהם יחול ייפוי הכוח ואת הסמכויות של מיופה הכוח:
  • ישנה אפשרות לתת למיופה כוח סמכות כללית (למשל: "אני מסמיך את בתי, פלונית, לפעול בכל ענייני הרכושיים"). דרך זו מתאימה כשמדובר בממנה ומיופה כוח קרובים וכשהעברת שרביט ניהול העניינים למיופה הכוח היא המשך המהלך הטבעי של היחסים ביניהם. ייתכן והדבר יהיה כרוך בקשיים ביישום ההוראה על ידי גורמים שידרשו הרשאה ספציפית לפעולה המבוקשת.
  • אפשרות אחרת המתאימה לממנה ומיופה כוח פחות "קרובים" הינה לפרט את העניינים והסמכויות שברצונך להקנות למיופה הכוח (למשל: "אני מסמיך את ידידי, פלוני אלמוני, לפעול בחשבון שמספרו X בבנק שמספרו Y , ולשלם מתוכו כל הוצאה שתידרש למחייתי לפי שיקול דעתו"). גם פירוט כזה יכול לגרום לקשיים בכך שהוא מגביל את היקף ההרשאה של מיופה הכוח לפעול בחשבון מסוים ולצרכים מסוימים.
 7. מוצע להתייחס בייפוי הכוח גם לרכוש עתידי שצפוי להתקבל ממקורות שונים (כספי ירושה, פיצויים, זכייה וכו') ולסמכות מיופה הכוח לקבלו/לנהלו ומה השימוש שתרצה לעשות בו.
  בנוסף לפעולות שמחייבות הסמכה מפורשת ע"פ החוק (למשל פעולה משפטית הקשורה בעסקה/עסקאות בסכום מסוים) מוצע שתסמיך את מיופה הכוח הרכושי מפורשות לבצע גם פעולות נלוות שידרשו לו לשם מילוי תפקידו (חתימה על כתב וויתור וסילוק במסגרת קבלת החזר דמי פיקדון /יתרת פיקדון ששילמת לבית ה"דיור המוגן" לשם ובנוסף לסמכותו לקבל עבורך את הכספים ולהפקידם בחשבונך).
  כמו כן ניתן להתייחס לאירועים צפויים ולהתייחס לחלוקת/מתן סכומים מסוימים (למשל: כספים למימון לימודי הנכד באוניברסיטה בגובה שכר הלימוד).
 8. הבחירה באנשים "מיודעים" שידעו על ייפוי הכוח המתמשך והוראותיו אינה מחויבת על פי החוק אך היא מאוד מומלצת המיודעים מהווים "עין" נוספת שבוחנת, מפקחת על פעולות מיופה הכוח ומוודאת כי הן נעשות בהתאם לסמכויות שנקבעו ולרצון שהבעת בייפוי הכוח המתמשך.
  בנוסף, החוק מחייב מסירת הודעה על ייפוי הכוח המתמשך למיודעים ולמקורבים שתבחר החל ממועד כניסת ייפוי הכוח לתוקף. מוצע כי תשקול לעדכנם בשלב מוקדם יותר. כך תמנע מצב בו יפעלו אחרת בעניינים הנוגעים אליך אם מיופה הכוח לא יצהיר על הכניסה לתוקף במועד הרלוונטי (למשל: במקרה של תאונה, בו אתה לא תהיה במצב שתוכל לתת הסכמה לטיפול רפואי ומיופה הכוח לא יהיה בנמצא, יוכלו הקרובים לעדכן בדבר קיומו של ייפוי הכוח המתמשך וזהות מיופה הכוח וכך יגדל הסיכוי שהחלטות משמעותיות ייעשו בהתאם לרצון שהבעת בייפוי הכוח המתמשך).

קבצים להורדה

ייפוי כוח מתמשך – המדריך המלא

יפוי כח מתמשך (1)
ייפוי כוח מתמשך פרק ראשון: מדריך לממנה

מדריך זה כתוב בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. האמור במדריך זה מהווה מידע כללי ואין לראות בו תחליף...

ייפוי כוח מתמשך - מדריך לממנה פרק 1 (2)
מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק שני: הממנה ומיופה הכוח

הממנה – מי יכול למנות מיופה כוח? הממנה חייב להיות תושב ישראל, בגיר (כלומר – מי שגילו מעל 18) המבין את...

ייפוי כוח מתמשך - מדריך לממנה פרק 1 (3)
מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק שלישי: סוגי העניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על עניינים רכושיים ועל עניינים אישיים (שיכולים לכלול גם את העניינים הרפואיים),...

ייפוי כוח מתמשך - מדריך לממנה פרק 1 (4)
מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק רביעי: עריכת ייפוי כוח מתמשך, הפקדתו ומשלוח תזכורות לממנה

עריכת ייפוי הכוח המתמשך ייפוי הכוח המתמשך ייערך ע"י עו"ד על גבי טופס ייעודי מקוון. (לא ניתן...

ייפוי כוח מתמשך - מדריך לממנה פרק 1 (9)
מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק חמישי: כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף אם וכאשר לא תהיה מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי...

3
מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק שישי: ייפוי כוח בתוקף

מיופה הכוח יפעל בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך ויציג לכל דורש, בהתאם לצורך, עותק של ייפוי הכוח...

ייפוי כוח מתמשך - מדריך לממנה פרק 1 (8)
מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק שביעי: ביטול ופקיעת ייפוי הכוח המתמשך

ייפוי הכוח יהיה בתוקף עד לביטולו או לפקיעתו בהתאם לתנאים שקבע החוק – והודעה על כך יש למסור לאפוטרופוס...

מכללת-קול-המס-13
מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק שמיני: אנשים "מיודעים" וקבלת מידע

אנשים מיודעים, באפשרותך לבחור באנשים נוספים המעורבים בחייך אשר יקבלו מידע ודיווחישירות ממיופה הכוח בשלב...

ייפוי כוח מתמשך - מדריך לממנה פרק 1 (6)
מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק תשיעי: דגשים

ייתכן שיעבור זמן רב ממועד חתימתך על ייפוי הכוח המתמשך ועד המועד שייעשה בו שימוש. עליך לוודא שהאמור בו...

3321
מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק עשירי: מידע כללי

האפוטרופוס הכללי מנהל מאגר של ייפוי כוח מתמשכים אשר הופקדו אצלו, המאגר חסוי לעיני ציבור אבל ניתן לפנות...