דף הבית » שאלות & תשובות

מאמרים חדשים

יחסי עובד ומעסיק

יחסי העבודה הינם יחסים רגישים, דינמיים ובעלי חשיבות עלינה. מאמרים קשורים לנושא: הודעה בדבר תנאי

קרא עוד »

תחומי התמחות

צרו קשר

קטגוריות
דף הבית » שאלות & תשובות

שאלות & תשובות

אפליה

אפליה אסורה בעולם העבודה הינה התייחסות שונה לאדם על רקע מין, נטייה מינית, מעמד אישי, גיל, הריון, טיפולי פוריות, הורות, טיפולי הפריה חוץ גופית, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, מפלגה או שירות מילואים.

אפליה על רקע דת

​אפליה על רקע דת היא אבחנה בין עובדים/ות או דורשי/ות עבודה על רקע דתם/ן. היא באה לידי ביטוי בהחלטה על העסקה או אי העסקה של עובד/ת וכן בפיטוריו/יה על רקע דתו/ה.​​​

במקרה שגידול הזקן הוא חלק מאמונתך הדתית, אז על פניו הדרישה לגלח את הזקן עלולה להוות  אפליה על רקע דת. אפליה בקבלה לעבודה, בתנאי עבודה ובפיטורים מחמת דת אסורה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

מעסיק רשאי לשקול אך ורק שיקולים עניינים לתפקיד. האפליה תהא מותרת, אם וכאשר השיקול הינו רלוונטי לאופי ומהות התפקיד. 

לפיכך, במידה ותוכיח כי אכן הוצב התנאי האמור, נטל ההוכחה יעבור אל המעסיק להוכיח כי הדרישה אינה מהותית לאופיו ומהותו של התפקיד ושבגללו נמנע ממך להגיש מועמדות לתפקיד.

בעת בחינת המועמדים לעבודה, על המעסיק לבחון רק נתונים וכישורים הרלבנטיים למהות התפקיד ולשקול אך ורק שיקולים הרלוונטיים למהות התפקיד. על פניו, נראה שההשתייכות הדתית שלך אינה רלוונטית למהות התפקיד.

לפיכך, מקרה כזה מעורר חשד לאפליה על פניו על רקע דת ו/או השקפה ותהיה לך זכות לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה, שם יהיה עליך להוכיח כי אכן הוצב התנאי האמור ושבגללו נמנע ממך להגיש מועמדות לתפקיד.

על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, אסור למעסיק להעסיק עובדים יהודים או לא יהודים בשבת או בכל יום מנוחה המקובל עליהם, אלא אם יקבל היתר לכך משר ההכלכלה והתעשייה.

אם יינתן ההיתר , וחלק מדרישות התפקיד הן עבודה בשבת, הרי שלא יתעורר כל צורך לשאול עובד/ת לאמונתו/ה הדתית. אלא על המעסיק להציג בפני המועמד את תנאי העבודה ועל לעשות את השיקולים הנחוצים, כדי לדעת אם יוכל לעמוד בתפקיד או לא.

אפליה על רקע מגדר

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר על אפליה בקבלה לעבודה על רקע מין, ולכן הקביעה של המעסיק כי זו משרה שאינה מיועדת לנשים, מעלה חשש כבד לאפליה על רקע מין.

משמעות התנהלותו של המעסיק היא, שישנם תפקידים בתוך עסקו, הסגורים בפני נשים ובכך הוא מפלה בפועל. מעסיק אינו יכול לקבוע עבור מגזר שלם, שאינו מתאים לסוג מסוים של משרה.

מעסיק יכול לציין בפנייך את הדרישות הספציפיות לתפקיד, ולבחון את תכונותייך וכשורייך ולא את תכונות הקבוצה לה את משתייכת . אין זה מקומו של מעסיק לקבוע מה טוב לך כעובדת. עליו להחליט באופן מקצועי וענייני לקבל את העובד/ת המתאימים ביותר לדרישות התפקיד המוצע.

נשים וגברים זכאים לשכר שווה באותו מקום עבודה אם הם עושים אותה עבודה או עבודה שוות ערך. בכך עליך לכלול גם כל גמול נלווה אחר כדון הוצאות רכב, טלפון, ביגוד, נסיעות, שעות נוספות וכו'.

עליך כמעסיק לגלות לעובד/ת בראיון העבודה מהו השכר המשולם עבור התפקיד המוצע ולכן גם אם העובדת דרשה בראיון העבודה שכר נמוך יותר אין זה מצדיק תשלום נמוך יותר אם אכן עבודותיהם שוות. בנוסף, אם תתבע אותך העובדת בבית הדין תאלץ לשלם פיצויים וכן להשוות את תנאיה לאלו של העובד בעבודה שווה לשלה. 

החוק קובע כי אסור למעסיק להפלות בין דורשי עבודה, בין השאר מחמת מין. עליך כמעסיק מוטל לבחור את עובדיך על בסיס כישוריהם והתאמתם לתפקיד המוצע, ללא קשר למינם אלא אם ההבחנה בין נשים וגברים נובעת מאופי או מהות התפקיד, עובדה שיהיה עליך כמעסיק להוכיח.

גם אם כוונתך טובה ולא הייתה לך כל כוונה לפגוע או להפלות, עדיין כל עודבפועל תוכל דורשת העבודה להוכיח כי עמדה בתנאים ובכישורים שהצבת לצורך קבלה לעבודה וכל עוד תראה כי אכן יכלה לבצע את התפקיד, יעבור אליך נטל ההוכחה, להראות כי לא עירבת שיקולים מפלים פסולים בהחלטתך. נציין עוד כי חוק שוויון ההזדמנויות לא חל על מעסיק המעסיק פחות מששה עובדים.

 

יחסי עבודה – שאלות ותשובות

הבהרה: אם חל במקום הסכם קיבוצי או חוזה בין המעביד לבין עובדיו יתווספו זכויות מכוח תנאי ההסכם על האמור. אין מדובר בייעוץ משפטי אלא במתן מידע כללי בלבד. במידת הצורך יש לפנות לעו"ד.

גיל הפרישה לגברים הוא 67.

בחוק נקבע, כי, גיל הפרישה לגבי גברים שנולדו בתקופה שמחודש מרץ 1939 ועד לחודש אפריל 1942, יעלה בהדרגה, מגיל 65 לגיל 67, בהתאם לתאריך הלידה. לפירוט העלייה המדורגת של גיל פרישה לגבר, בהתאם לתאריך הלידה.בטבלה הבאה מפורטת העלייה המדורגת של גיל פרישה לגברים, בהתאם לתאריך הלידה:

 
תאריך הלידהגיל הפרישה
עד 3/193965
4/1939 – 8/193965 + 4 חודשים
9/1939- 4/194065 + 8 חודשים
5/1940 – 12/194066
1/1941 – 8/194166 + 4 חודשים
9/1941 – 4/194266 + 8 חודשים
5/1942 ואילך67
 

גיל הפרישה לנשים הוא 62.

בחוק נקבע כי לגבי נשים שנולדו מחודש מרץ 1944 ועד לחודש ינואר 1955, גיל הפרישה יעלה בהדרגה, מגיל 60 לגיל 62 בהתאם לתאריך הלידה. בטבלה הבאה מפורטת העלייה המדורגת של גיל פרישה לנשים, בהתאם לתאריך הלידה:

 
תאריך לידהגיל הפרישה
עד 03/194460
04/1944 – 08/194460 + 4 חודשים
09/1944 – 04/194560 + 8 חודשים
05/1945 – 12/194561
01/1946 – 08/194661 + 4 חודשים
09/1946 – 04/194761 + 8 חודשים
05/1947 – 02/195662 (גיל הפרישה כיום)

אם מעבידך לשעבר ויתר על עבודתך במהלך תקופת הודעת הפטורים המוקדמת, יהא עליו לשלם לך שכר עבור תקופה זו, כאילו עבדת, אך אין הוא חייב בתשלום התנאים הנלווים

מעבידך אינו רשאי להוציאך לחופשה שנתית במהלך תקופת הודעת הפיטורים המוקדמת. יהא עליו לשלם לך פדיון ימי החופשה שנצטברו לזכותך וטרם ניצלת, בנוסף לתקופת ההודעה המוקדמת

עובד ומעביד רשאים להסכים ביניהם על גובה השכר כסכום נטו. החוק אינו אוסר הסכמה שכזו. לכן, משסיכמת על שכר נטו, גובה השכר אותו את מקבלת לא ישתנה כתוצאה מהרפורמה במיסוי

אם מעבידך חפץ לקצץ 15% משכרך מבלי לקבל הסכמתך, הרי שנוצרת הרעה מוחשית בתנאי העבודה. עובד המתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה יראו התפטרותו כפיטורים לצורך הפיצויים. לכן, אם תתפטר עקב הקצוץ בשכר, תהא זכאי לפיצויי פיטורים.

עובד המתפטר ממקום עבודתו עקב הרעה מוחשית בתנאי, יראו התפטרותו כפיטורים לעניין הפיצויים. קיצוץ שכרך במחצית, הגם שלווה בקיצוץ זהה בהיקף משרה, הינו הרעה מוחשית בתנאי העבודה ולכן, אם תחליט להתפטר בעקבות שינוי מהותי זה, תהא זכאי לפיצויי פיטורים.  

החוק קובע כי ביום עבודה של שש שעות ומעלה, תופסק העבודה למנוחה ולסעודה ל-3/4 שעה לפחות, הכוללת 1/2 שעה רצופה לפחות, שהיא על-חשבון העובד. ביום לפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, ההפסקה היא של 1/2 שעה לפחות. אולם, תשומת לבך מופנית לכך שעובד שאינו מועסק בעבודת כפיים מותר להעסיקו, למרות המצוין לעיל, בכל יום מימי השבוע – שמונה שעות ללא הפסקה.

אם נוכחותך במקום העבודה הכרחית לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והנך נדרש להישאר במקום העבודה במהלך ההפסקה, הרי שרק בנסיבות אלה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה, אשר על מעסיקך לשלם שכר עבורן.

העובדת זכאית לקבל שכר עבודה כפי שהוסכם עליו. אם לא סוכם גובה השכר לתקופת ההדרכה, היא זכאית לשכר שלא יפחת משכר המינימום.

כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל השתתפות ממעבידו בהוצאות הנסיעה שלו, המשתנות מעת לעת.
כאשר קיים כרטיס מנוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, או כשיש כרטיסיה מוזלת, על המעסיק להשתתף בהוצאות הנסיעה לפי המחיר המוזל ביותר.

החוק אינו מחייב מעסיק לשלם לקופ"ג ו/או ביטוח מנהלים.
תשלומים לקופ"ג ו/או לביטוח מנהלים הם רק מכוח הוראות הסכם קיבוצי, צווי הרחבה ו/או הסכם אישי אם חל על הצדדים.
עם זאת, מעביד מחויב להפריש עבור עובדו הפרשות לפנסיית חובה.

כל עובדת (בלי קשר להנקה) זכאית להיעדר שעה אחת ביום, מתום חופשת הלידה עד תום ארבעה חודשים מאותו יום – בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה.

עובד ניקיון, שבינו לבין ועד הבית המשותף מתקיימים יחסי עובד מעביד, זכאי לכל התנאים הסוציאליים המגיעים לעובד שכיר, כלומר, לחופשה שנתית, דמי הבראה, דמי מחלה, תוספת יוקר, וכיו"ב. התמורה הכספית שתינתן לעובד הניקיון בין זכויותיו, תהיה בגובה משרתו החלקית.

ע"פ החוק, עבודה שלפחות שעתיים ממנה הן בין עשר בלילה לשש בבוקר, נחשבת לעבודת לילה ומשכה 7 שעות, (בתשלום של 8 שעות). לכן, עבור השעה ה-8 וה-9 לעבודת לילה, יהיה העובד זכאי לגמול של 25% מעל שכרו הרגיל ול-50% יותר, עבור כל שעה שלאחר מכן. חובת תשלום גבוהה יותר מעוגנת רק בהסכמים קיבוציים ו/או הסכם אישי, אם חל על הצדדים.

כללי – שאלות ותשובות

הטיפול בכל פונה הינו ייעודי ומותאם למקרה הספציפי שלו. הזכויות המגיעות לאדם הסובל ממחלה קשה וכן הצרכים הפיננסיים שלו, לדוגמה, עשויים להיות שונים מאלו של אדם שנפצע בתאונת דרכים. הליווי המשפטי מטרתו להוביל ולקדם תהליך של קבלת מלוא פוטנציאל הכספים מן המוסדות הרלוונטיים לאותו פונה, לרבות פיצוי כספי חד פעמי מחברת הביטוח וכן פיצוי מתמשך וקבוע, לאחר קביעת דרגת נכות במקרים מסוימים.

ישנם אנשים בישראל אשר זכאים לקבלת כספים מגורמים שונים ומוסדות במדינה – ביניהם חברות הביטוח, הביטוח הלאומי, משרד הביטחון ועוד – אך אינם פועלים לקבלת הסכומים הללו. מדובר באזרחים שנפגעו בתאונות או סובלים ממחלות או פציעות, שלעיתים אינם מודעים לזכויות הרפואיות השונות שלהם. ייעוץ משפטי מפרקליט מומחה לזכויות רפואיות, יוביל להכרה של המוסדות הרלוונטיים במצב הרפואי החדש ויקדם את הליך קבלת הכספים העומדים לזכותם של אותם אנשים.

תפקידו של עורך דין תאונות עבודה חיוני כל כך כיוון שהמוסד לביטוח לאומי ובתי המשפט מציבים תנאים רבים ולא מעט מכשולים בדרך להכרה בפגיעת עבודה. במקרה של הכרה בזכאות זו, התשלומים המועברים מביטוח לאומי מהווים משכורת למי שאינו יכול לעבוד ועל כן חשוב לוודא שהזכאים אכן יקבלו את המגיע להם על פי חוק. עם זאת, הדרך להכרה בפגיעה או נכות מפותלת ומורכבת ולכן עזרה מקצועית בעניין היא כה חיונית. עורך דין תאונות עבודה יוודא שפנייתכם מטופלת כהלכה וילחם עבור זכותכם להמשיך ולקיים חיים תקינים ככל הניתן ולקבל את כל העזרה הנדרשת לאחר הפציעה.

בשנת 1995 נקבע חוק הביטוח הלאומי המסדיר את פעילות המוסד וקובע קריטריונים לזכאות לקצבאות הניתנות על ידיו. על פי החוק נקבע כי נפגעי תאונות עבודה זכאים למספר אפשרויות סיוע, בהתחשב בחומרת הפציעה או המחלה ותהליך השיקום. נקבע כי המוכרים על ידי המוסד לביטוח לאומי זכאים לדמי פגיעה בזמן תקופת היעדרותם בשל הפציעה, לפיצוי בגין נכות או לקצבה המועברת למשפחתו של אדם שנהרג בזמן עבודתו או עקב פגיעה בעבודה. על פי החוק ישנן מספר מקרים של פגיעה או פציעה, המתרחשים גם מחוץ למקום ההעסקה ונכללים בהגדרה של תאונה עבודה. עורך דין תאונות עבודה יוכל לעזור לקבוע האם אכן ישנה זכאות על פי חוק.

קנייה, מכירה והשכרה של נכסים היא חלק מהחיים של רבים מאתנו. כאשר אנחנו רוצים למכור או לקנות נכס נדל"ן לא כדאי לנו לעשות את זה בלי ליווי של עורך דין מומחה.

עורך דין מקרקעין יוכל לסייע לנו בבחינת החוזים וכתיבת החוזים של המכירה או של ההשכרה של הנכס שלנו.

עורך הדין ידע לייצג את האינטרס האישי שלנו אל מול הצד השני שאנחנו חותמים אתו על חוזה.

חשוב מאוד לשכור עורך דין אמין שאנחנו סומכים עליו ושיוכל לייצג את האינטרסים שלנו באופן הטוב ביותר.

עו"ד נזיקין עוסק ומתמחה במתן שירותי ייעוץ, ייצוג וליווי משפטי למגוון רחב של מקרים בהם תדרשו להגיש תביעות בגין נזקי גוף/נפש או רכוש. פנייה יזומה לשירותיו המשפטיים של עו"ד נזיקין, מומלצת לכל אחד ואחת מביניכם המוצא את עצמו נפגע (בגופו, בנפשו או ברכושו) כתוצאה ממעורבותו מתאונות שונות ו/או מרשלנות רפואית בכל אחד מתחומי הרפואה, לרבות, תחום הרפואה האסתטית.

בין יתר תחומי הנזיקין בהם עוסק ומתמחה עורך דין נזיקין נכללים: תחום תאונות הדרכים, תחום תאונות העבודה (כולל מחלות מקצוע), תחום התאונות האישיות (תאונות העלולות להתרחש לכל אחד ואחת מאיתנו בכל רגע נתון), תחום עלוות הרשלנות הרפואית ותחומי נזיקין נוספים כגון אשר נגרמו לכם כתוצאה מפעולה רשלנית של נותן שירות ו/או בעל מקצוע, עבירות תקיפה, עבירות מטרד, עבירות לשון הרע והוצאת דיבה וכדומה.

עו"ד נזיקין עוסק ומתמחה במתן שירותי ייעוץ, ייצוג וליווי משפטי למגוון רחב של מקרים בהם תדרשו להגיש תביעות בגין נזקי גוף/נפש או רכוש. פנייה יזומה לשירותיו המשפטיים של עו"ד נזיקין, מומלצת לכל אחד ואחת מביניכם המוצא את עצמו נפגע (בגופו, בנפשו או ברכושו) כתוצאה ממעורבותו מתאונות שונות ו/או מרשלנות רפואית בכל אחד מתחומי הרפואה, לרבות, תחום הרפואה האסתטית.

בין יתר תחומי הנזיקין בהם עוסק ומתמחה עורך דין נזיקין נכללים: תחום תאונות הדרכים, תחום תאונות העבודה (כולל מחלות מקצוע), תחום התאונות האישיות (תאונות העלולות להתרחש לכל אחד ואחת מאיתנו בכל רגע נתון), תחום עלוות הרשלנות הרפואית ותחומי נזיקין נוספים כגון אשר נגרמו לכם כתוצאה מפעולה רשלנית של נותן שירות ו/או בעל מקצוע, עבירות תקיפה, עבירות מטרד, עבירות לשון הרע והוצאת דיבה וכדומה.

משרדנו מעניק ללקוחותיו שירות אישי ויעיל, על ידי עורכי דין ותיקים ובכירים עם ניסיון ומצוינות מקצועית שנצבר בעבודה מול חברות מובילות במשק.
משרדינו מתמחה במגוון היבטי המשפט האזרחי-מסחרי המספק ללקוחותיו מענה משפטי כולל, "one-stop-shop"
 
אנו מאמינים ביחס אישי ואינטימי ולכן כל תיק, מנוהל על ידי צוות משפטנים בכיר. המשרד מתמקד במתן מענה איכותי, מקצועי ומסור לקהל לקוחותינו, תוך יישום בקיאות משפטית וכלכלית של הצוות המשפטי באופן בלתי מתפשר.
 
המשרד דוגל במתן שירות תוך הקפדה על חשיבה יצירתית, נחרצות וכן דבקות במשימה עד להשלמת הטיפול המשפטי לשביעות רצון הלקוח.

עורך דין ליטיגציה הידוע גם בשם ליטיגטור, אמון על כל ההיבטים המשפטיים הנחוצים לצרכי השמטת טיעונים במסגרת דיונים בתיק משפטי כזה או אחר בבית המשפט. לפיכך, שירותיו המשפטיים של ה-ליטיגטור, מתמקדים בבניית אסטרטגיית ייצוג המבוססת על היכרות מעמיקה עם החומר המשפטי הרלוונטי לתיק בו הוא מטפל, חקירת העדים הרלוונטיים, לימוד טענות היריב וניתוח טענותיהם ועוד.

כאשר אתם ניגשים לבחור עורך דין ליטיגציה לצורך ניהול עניינכם בבית המשפט, חשוב לבדוק ולבחון את כישוריו ויכולותיו המשפטיים בכל הנוגע להעלאת טיעונים בפני כבוד השופט. כמו כן, חשוב לבדוק את הניסיון המשפטי העומד לרשותו בתחום המשפטי הרלוונטי לכם ואת היקף התיקים המשפטיים בהם הוא טיפל במסגרת שירותי ליטיגציה.

עו"ד נזיקין עוסק ומתמחה במתן שירותי ייעוץ, ייצוג וליווי משפטי למגוון רחב של מקרים בהם תדרשו להגיש תביעות בגין נזקי גוף/נפש או רכוש. פנייה יזומה לשירותיו המשפטיים של עו"ד נזיקין, מומלצת לכל אחד ואחת מביניכם המוצא את עצמו נפגע (בגופו, בנפשו או ברכושו) כתוצאה ממעורבותו מתאונות שונות ו/או מרשלנות רפואית בכל אחד מתחומי הרפואה, לרבות, תחום הרפואה האסתטית.

בין יתר תחומי הנזיקין בהם עוסק ומתמחה עורך דין נזיקין נכללים: תחום תאונות הדרכים, תחום תאונות העבודה (כולל מחלות מקצוע), תחום התאונות האישיות (תאונות העלולות להתרחש לכל אחד ואחת מאיתנו בכל רגע נתון), תחום עלוות הרשלנות הרפואית ותחומי נזיקין נוספים כגון אשר נגרמו לכם כתוצאה מפעולה רשלנית של נותן שירות ו/או בעל מקצוע, עבירות תקיפה, עבירות מטרד, עבירות לשון הרע והוצאת דיבה וכדומה.

שירותיו המשפטיים של עורך דין דיני עבודה מיועדים גם לצרכי ייצוג עובדים וגם לצרכי ייצוג מעסיקים, כאשר היקף שירותיו נקבעים בהתאם לסוגיה המשפטית עימה הלקוחות אותם הוא מייצג נדרשים להתמודד.

לנוכח חשיבותן ושוויין הכספי של עסקאות מקרקעין כאלו ואחרות, אנו ממליצים לכל אחד ואחת מביניכם לשכור לצידו את שירותיו של עורך דין מקרקעין בעל ניסיון רב שנים וידע משפטי מעמיק בתחום דיני המקרקעין.

לצורך כך, אנו ממליצים בין היתר לבצע בדיקה בכל הנוגע לניסיון המשפטי – מעשי העומד לרשות עורך הדין ולבחון את היקף השירותים המשפטיים המוצעים על ידי ואופן התאמתם לסוג העסקה בה אתם מעורבים.

ישנם 3 סוגי תשלום הודעה מוקדמת לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א- 2001:

 
  1. ניתנת הודעה מוקדמת על פי דין, בתקופה הזאת העובד ממשיך להגיע לעבודה (לצורך הדוגמא חודש), ויחסי עובד מעסיק יסתיימו בתום תקופת ההודעה המוקדמת (בתום החודש). במקרה כזה העובד צובר זכויות סוציאליות כל תקופת העסקתו (הודעה המוקדמת)- המעסיק מבצע הפרשות לגמל, צבירה של חופשה, צבירה של ימי מחלה והתקופה נספרת לוותק לפיצויי פיטורים.
  1. תשלום הודעה מוקדמת על פי דין (לצורך הדוגמא חודש) כאשר המעסיק אינו מעוניין שהעובד יגיע בפועל לעבודה בתקופת ההודעה המוקדמת. יחסי עבודה מתנתקים בסיום תקופת ההודעה המוקדמת. כלומר, העובד מקבל שכר כאלו התייצב בעבודה ובגין תקופת ההודעה המוקדמת (החודש) צובר העובד זכויות סוציאליות.
  1. תשלום חלף הודעה מוקדמת- יחסי עובד מעסיק מסתיימים לאלתר. המעסיק משלם "פיצוי" שכר לעובד בגין תקופת ההודעה המוקדמת. שעה שיחסי העבודה נקטעים לאלתר, אין צבירת זכויות סוציאליות אלא אם נקבע אחרת על פי חוזה עבודה אישי/ צו הרחבה/ הסכם קיבוצי/ נוהג במקום העבודה.

על פי סעיף 6 לחוק הודעה מוקדמת "מעסיק רשאי להודיע לעובד שנתן הודעה מוקדמת להתפטרות, כי הוא מוותר על נוכחותו של העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו."

תקופת ההודעה המוקדמת נקבעת בהתאם למתכונת העסקה של העובד– שעתי/יומי או חודשי ובהתאם לוותק העובד.

לנוחיותכם, להלן טבלה המרכזת זמני הודעה מוקדמת על לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א- 2001. 

וותק בעבודה

עובד חודשי

עובד יומי/ שעתי

עד שנה

עבור חודשים 
1-6

1 יום לכל חודש עבודה

1 יום לכל חודש עבודה

עבור חודשים 
7-12

6 ימים + 2.5 יום לחודש עבודה

מעל שנה פחות משנתיים

חודש

14 יום + יום נוסף לכל חודשיים עבודה בשנה זו

שנתיים

חודש

21 יום

מעל לשנתיים פחות מ- 3 שנים

חודש

21 יום + יום נוסף לכל חודשיים עבודה בשנה זו

שלוש שנים

חודש

חודש

יצוין כי ימי הודעה מוקדמת הם ימים קלנדרים.

ביחס לחלקיות ימים בהודעה מוקדמת- הפרשנות המקובלת היא כי הזכאות לימי הודעה מוקדמת היא בעבור " יום אחד בשל כל חודש עבודה"-  כלומר רק חודשים מלאים יזכו בימי הודעה מוקדמת