מאגר ידע
כל הנושאים >
הדפס

ויתור סודיות (5533)

 הסכמת התובע שהמוסד יוכל לקבל כל מידע הרלוונטי לבחינת הזכאות וכן למסור מידע המצוי במוסד לגביו
קטגוריות
תוכן עניינים