מאגר ידע
כל הנושאים >
הדפס

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

תקפות: תקף
פורסם לראשונה: 12/08/1965
תוקן לאחרונה: 10/07/2022
קטגוריות
תוכן עניינים