מאמרים חדשים

יחסי עובד ומעסיק

יחסי העבודה הינם יחסים רגישים, דינמיים ובעלי חשיבות עלינה. מאמרים קשורים לנושא: הודעה בדבר תנאי

קרא עוד »

תחומי התמחות

צרו קשר

קטגוריות
ארכיון
מאי 2024
א ב ג ד ה ו ש
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Picture of ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

מענק עבודה – שאלות & תשובות

"מענק עבודה" משולם מתוקף חוק "מענק עבודה" ומהווה תוספת הכנסה לבעלי הכנסות נמוכות.
גובה המענק יכול להגיע לאלפי שקלים חדשים בשנה.
התוכנית נועדה, בין היתר, כדי לעודד אזרחים להשתלב במעגל העבודה, להגדיל את הכנסתם הפנויה של עובדים בעלי הכנסות נמוכות ולהביא לצמצום הפערים הכלכליים בין בעלי השכר הנמוך לבין עובדים ברמות השכר הגבוהות.

החוק חל על כל שכיר או עצמאי, שהייתה לו הכנסת עבודה או הכנסה מעסק ומשלח יד בשנת המס 2023 אשר עמד בכל שלושת התנאים הבאים:

א. גילך 21 ומעלה ויש לך ילדים, או שגילך 55 ומעלה, גם ללא ילדים.
ב. במועד כלשהו בשנת המס לא היה בבעלותו או בבעלות בן זוגו או בבעלות ילדו הסמוך על שולחנו, ביחד או לחוד, בשנת המס זכות במקרקעין (למעט דירת מגורים יחידה), בין בישראל ובין מחוץ לישראל, ובלבד שחלקם בזכות יחד עולה על 50%;
ג. מתקיים לגביך אחד מהשניים:
1. אם יש לך ילד אחד או שניים או שגילך 55 שנים ומעלה גם ללא ילדים – התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל "הכנסת העבודה" ו/או "הכנסה מעסק/משלח יד" בשנת המס 2023 במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר ו/או  כעצמאי אך לא יותר מ- 12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- 2,320 ₪ ונמוכה מ- 6,980 ₪.
אם הינך הורה יחיד במשפחה חד הורית (שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו) נדרש שהכנסתך כאמור גבוהה מ- 1,420 ₪ ונמוכה  מ- 10,570 ₪ .
2. אם יש לך שלושה ילדים או יותר –
התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל "הכנסת העבודה" ו/או ה"הכנסה מעסק/משלח יד"  בשנת המס 2023,במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר או כעצמאי אך לא יותר מ- 12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- 2,320 ₪ ונמוכה מ- 7,650 ₪ אם הנך הורה יחיד במשפחה חד הורית (שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו) נדרש שהכנסתך כאמור גבוהה מ- 1,420 ₪ ונמוכה מ- 12,900 ₪.

הסכומים נכונים לפי המדד הידוע ב- 1.1.2024 בהתאם להוראות החוק.
הסכומים אינם מתייחסים לעובדים שנקבע להם "שכר מינימום מותאם".

 

החוק מקל על עובדים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת, שנקבע להם "שכר מינימום מותאם" מכוח חוק שכר מינימום, כך שהם יהיו זכאים למענק גם כשהכנסתם המזכה נמוכה מזו של עובד ללא מוגבלות.

על מנת לקבל את המענק נדרשת הגשת תביעה.
1.  את התביעה לקבלת מענק עבור שנת המס 2023, עליך להגיש לכל המאוחר עד ליום ה- 30 בנובמבר 2024.

2. "עצמאי" ו/או "עובד" (שכיר) החייב בהגשת דו"ח למס הכנסה או שבן זוגו חייב בהגשת דו"ח כאמור – הוגש  דו"ח או דו"ח עצמאי "מקוון" לפי העניין בהתאם  לסעיף 131 לפקודה ובמועדים כאמור בסעיפים 132 ו- 133 לפקודה. 
יובהר כי, נישום שניתנה לו אורכה להגשת הדו"ח כאמור, הוגש הדו"ח עד למועד הארכה שניתנה לו.

3.  הוגש על ידי המעביד דו"ח 126/856 לשנת המס 2023 עד לתאריך 30 באפריל 2024.

תוכל להגיש בקשה מקוונת באזור האישי באתר רשות המסים. ניתן להגיש בקשה בשנת המס 2024 באמצעות היישום המקוון עבור שנות המס 2022 ו- 2023 . 

1. קישור לאזור האישי

1.1 יש להזין מספר מעסיקים שהיו לך ולבן\בת הזוג.

1.2   לאשר את פרטי חשבון הבנק המעודכנים ברשות המסים, כמו כן תינתן האפשרות לעדכן את פרטי חשבון הבנק הנכונים באמצעות הליך של אימות חשבון בנק

1.3מאשרים את התצהיר, מומלץ  להדפיס את טופס ההצהרה.

* יובהר כי כספי המענק יופקדו בחשבון הבנק של מגיש התביעה.

*באמצעות היישום ניתן להגיש תביעה לקבלת מענק  עבודה עבור שנות המס 2022 ו- 2023

2. באמצעות בסניפי/סוכנויות הדואר – עליך להגיע באופן אישי לאחד מסניפי/סוכנויות  הדואר הפזורים ברחבי הארץ, ולהצטייד בתעודת זהות והעתק המחאה או אישור  רשמי מהבנק המעיד על ניהול חשבון בנק על שמך,  אליו הנך מעוניין שיועבר המענק.

לאחר שמבקש המענק מזדהה אצל פקיד הדואר הוא מתבקש למסור פרטים על מס' המעסיקים שהוא ובן זוגו עבדו אצלם, מס' חשבון בנק אליו הוא מעוניין שהמענק יועבר, כתובת למשלוח דואר. 

באמצעות בנק הדואר ניתן להגיש בקשה בשנת המס 2024 רק עבור שנת המס 2023 .

הגשת התביעה אינה כרוכה בתשלום!

קישור לדף נושא מענק עבודה

כן.
מה משפיע על גובה סכום המענק המתקבל ?

סכום המענק לו אתה זכאי מושפע מגובה הכנסת העבודה, הכנסות מעסק ומשלח יד, ומהכנסות נוספות שלך (שאינן ממשכורת) וכן מהכנסות בן הזוג מעבודה, מעסק ומשלח יד והכנסות נוספות. כמו כן, ממספר ילדיך וגילך .

"הכנסה נוספת" נחשבת אחת מההכנסות הבאות:
קצבה שהיא הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה (לדוגמא: פנסיה).
למעט קצבה המושלמת לעובד בשל נכות, אובדן כושר עבודה או מות בן/בת הזוג.
גמלת נפגעי עבודה ו/או נפגעי תאונות המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי

גובה המענק מושפע מ"הכנסה נוספת" (שאינה הכנסת עבודה)  וגם מהכנסות בן זוגך. אם יש לך "הכנסה נוספת" או שלבן זוגך יש הכנסה ממשכורת, מעסק ומשלח יד     ו/או  ה"הכנסה נוספת", גובה המענק יפחת בהתאם לגובה ההכנסות האמורות.

1. אם הנך "עובד" (שכיר)  או שהינך עצמאי :-
• הוגשה תביעה עד יום 30 ביוני 2024 ישולם המענק  בארבעה תשלומים שווים במועדים אלה:  
• 15 ביולי 2024, 15באוקטובר 2024, 15 בדצמבר 2024 וב- 15 בפברואר 2025.
• הוגשה תביעה עד יום 30 ספטמבר 2024, ישולם המענק בשלושה תשלומים שווים במועדים אלה: 15 באוקטובר 2024, 15 בדצמבר 2024 וב- 15 בפברואר 2025.
• הוגשה תביעה עד יום 30 בנובמבר 2024, ישולם המענק בשני תשלומים שווים במועדים אלה:
15 בדצמבר 2024 וב- 15 בפברואר 2025.
2. היה סכום המענק שנקבע 900 ₪ או פחות ישולם המענק בתשלום אחד במועד שבו יש לשלם את התשלום הראשון בהתאם למועד הגשת התביעה.

ניתן להגיש בקשה לקבלת מענק עבודה עבור שנת התביעה 2022 באמצעות בקשה מקוונת באתר האינטרנט של רשות המסים באזור האישי  או באמצעות משרד פקיד השומה האזורי בלבד, וזאת לא יאוחר מתום שנתיים משנת המס בגינה נתבע המענק (לדוגמא: בקשה לקבלת מענק בגין שנת המס 2022 ניתן להגיש עד ליום 31.12.24).
כמו כן, ניתן לפתוח תביעה בגין שנת המס 2023 באמצעות בקשה מקוונת באתר האינטרנט של רשות המסים.

1.עובדת/עצמאית שיש לה ילד אחד או יותר בשנת המס.
2. "הורה יחיד" – עובד, שהוא הורה לילד אחד או יותר, הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג, לרבות אדם אחר, הידוע בציבור כבן זוגו.

במסגרת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021, הוחלט לסייע לנשים שחלה עליהן הוראת החוק להעלאת גיל הפרישה, בין היתר, באמצעות הטבות שנקבעו בחוק מענק עבודה. 
יינתן מענק עבודה מוגדל לנשים עובדות שבשנת הזכאות בגינה חל התיקון בחוק, גילן עולה על 60 שנים ואינו עולה על 67  והן עובדות ומרוויחות שכר נמוך. 

הזכאות למענק עבודה מוגדל לנשים בשנת הזכאות 2023 חלה רק על מי שגילה 60-63. 
לדוגמא: מי שבשנת התביעה 2023 הייתה בת 64, לא תהיה זכאית למענק המוגדל לפי תיקון חוק זה, זאת מאחר והיא נולדה בשנת 1959, ולא החל מיום 1.1.1960 והלאה.
במסגרת המענק המוגדל כאמור יגדלו סכומי המענקים וטווחי ההכנסה המזכים במענק עבודה.
הינה שכירה/עצמאית והייתה לה בשנת המס 2023, הכנסת עבודה ו/או הכנסה מעסק או משלח יד ועמדה בכל התנאים הבאים:
1.גילה עולה על 60 שנים ואינו עולה על 63.  
2.תאריך לידתה חל ביום 1.1.1960 או לאחר מכן.
3.במועד כלשהו במהלך שנת המס 2023, מעבר לדירת מגורים יחידה, לא הייתה בבעלותה או בבעלות בן-זוגה או בבעלות ילדיה התלויים בה כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין (כגון: דירה, חנות, מגרש וכדומה), בין בישראל ו/או מחוץ לישראל, שחלקם בזכות עולה על 50%.
4.הכנסתה החודשית הממוצעת גבוהה מ- 870 ₪* ונמוכה מ- 8,430 ₪* 
*הסכומים מעודכנים לפי המדד הידוע ב- 1.1.2024 בהתאם להוראות החוק.

עוד באותו נושא…

מענק עבודה
מענק עבודה - שאלות & תשובות

מהו מענק עבודה ומי זכאי ליהנות ממנו? “מענק עבודה” משולם מתוקף חוק “מענק עבודה”...

חוק הסיוע להורים לילדים עד גיל 3 נכנס לתוקף
חוק הסיוע להורים לילדים עד גיל 3 נכנס לתוקף

תוספת נקודות הזיכוי ממס להורים תחול רטרואקטיבית החל מינואר 2024 חוק הסיוע להורים עד גיל שלוש, המגדיל...

מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)
מדריך מענק עבודה עבור שנת המס 2023

תוכנית 'מענק עבודה' – מטרות תוכנית 'מענק עבודה' הן, בין היתר, להוות כלי לתמרוץ השתתפות עובדים בשוק...

הטבות-מס-הכנסה-2048x652
הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני

מי שמפקיד באופן עצמאי סכומים לביטוח פנסיוני עשוי להיות זכאי להטבות במס הכנסה. ההטבה מפחיתה את גובה המס...

נקודות זיכוי ממס הכנסה להורים לילדים בגילאי 6-12
מדריך הטבות במס להורים עם ילדים קטנים

תוכן עניינים מבוא החל מ-1.1.2017 נוספו הטבות בתשלום מס הכנסה, הניתנות להורים עובדים שלהם ילדים קטנים....

תמונות מאמרים
מדריך מס הכנסה לפתיחת עסק

תוכן עניינים המידע המובא בפניך במדריך זה נועד לסייע לך בצעדיך הראשונים בפתיחת עסק או בהתחלת עיסוק במשלח...

מס הכנסה
קביעת מועדי דיווח ותשלום דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים - שנת המס 2022

להלן מועדי הדיווח והתשלום של דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2022: המשך…

No Image
שווי הוצאות נסיעה לחו"ל

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972 בפרק זה נעסוק בחיוב שווי כאשר מדובר בנסיעה לחו"ל...

1 2 3 4

תוכן עניינים