fbpx

צרו קשר

מאמרים חדשים

Businessman or attorney with magnifying glass reading documents

אכיפה אזרחית

​סמכות לנקוט בהליכים לאכיפה אזרחית נתונה לממונים על שני תחומים, במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

1. נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה

נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה שבמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ממונה, בין היתר, על העמקת והגברת האכיפה האזרחית בנושא שוויון ההזדמנויות בשוק העבודה. 

הנציבות, שהוקמה לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, מוסמכת לטפל בכל חשד להפליה במקום עבודה, להורות בצו על קבלת נתונים ממעסיק, להתערב, ברשות בית הדין לעבודה או בית משפט מוסמך אחר, בהליך המתקיים בפניו, בנושא שבתחום תפקידה, וכן להגיש תביעה, בקשר להפרת הוראות החוק האמור, בשמה, או כמי שמייצגת בתביעה את העובד או דורש העבודה. למידע בנושא איסור הפליה בין דורשי עבודה, לחצו כאן.

מידע נוסף, באתר נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.

הנציבות מוסמכת לפעול גם בנסיבות בהן הופרו הוראות חוקים נוספים, שעניינם שוויון בתחום יחסי העבודה, המפורטים בחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה, בסעיף 20א(א) וכן בתוספת לחוק. ​

2. הממונה על זכויות עובדים זרים

הממונה על זכויות עובדים זרים שבמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מוסמכת, בין היתר, לפעול כלפי מעסיק, מעסיק בפועל, לשכה פרטית, קבלן כח אדם וספק שירות, לאכיפת זכויות עובדים זרים​ לפי חוקי העבודה.

הממונה על זכויות עובדים זרים, שמונתה לפי חוק עובדים זרים, מוסמכת לטפל בכל חשד לפגיעה בזכויות העובד הזר במקום העבודה, להורות על קבלת נתונים, להתערב, ברשות בית הדין לעבודה או בית משפט מוסמך אחר, בהליך המתקיים בפניו, בנושא שבתחום תפקידה, וכן להגיש תביעה, בקשר להפרת זכויותיו של עובד זר, בשמה, או כמי שמייצגת בתביעה את העובד

נציבות שיוויון הזדמנויות בעבודה והממונה על עובדים זרים, נוקטים בהליכי אכיפה, במקרים המתאמים ובהתאם לסדרי עדיפויות. 

שימו לב

זכויות העובד באתר זה הן זכויות המינימום לפי החוק בלבד. ייתכן ויש לך זכויות נוספות:

  1. מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה – החל על הענף או מקום העבודה.
  2. מכוח ההסכם האישי שבינך לבין מעסיקך. לייעוץ אם חל עליך הסכם קיבוצי ענפי או מפעלי – ניתן לפנות ליחידה ליחסי עבודה. לידיעתך – דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

עוד מאמרים בנושא אכיפה…

אכיפה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

אכיפה פלילית

​ההליך הפלילי נועד להביא לענישה של עברייני חוק ולהרתעה מפני ביצוע עבירות.

קרא עוד »
אכיפה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

אכיפה מינהלית

הודעה למעסיקים – מצב חירום בשל נגיף הקורונה במסגרת תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש) (הארכת מודע ודחיית מועדים), התש"ף – 2020 מיום 25.3.2020 נקבעה

קרא עוד »
דיני עבודה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

אכיפה אזרחית

​סמכות לנקוט בהליכים לאכיפה אזרחית נתונה לממונים על שני תחומים, במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. 1. נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה שבמשרד

קרא עוד »
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
דילוג לתוכן