fbpx

צרו קשר

מאמרים חדשים

שכר

המדריך לדיני עבודה

דיני עבודה חלים בשל הדרישה של הגנת זכויותיו של עובדה ועגנה שלהן בצורה משפט. זה מתבטא בקביעה של נהלי יחסי עבודה בין מעסיק לבין העובד שלו, אשר לצדם קיימות חובות וכן זכויות של העובד.

הדרישה לזאת היא בשל יחסי הכוחות של חוסר שוויוני בין מעסיק לבין העובש שלו. אי השוויון האלמנטרי ביניהם עשוי להביא לכדי יחסי ניצול, עבדות או שמא תנאים אשר הינם מבזים אותו, תוך כדי הסבה של נזק בזכויות האלמנטריות של אנשים אשר קבועים על פי חוק היסוד, כמו למשל – כבוד האדם וחירותו וזה מטרתם של המדריך לדיני עבודה לבצע מניעה.

המדריך לדיני עבודה

הסכם הגנה של המדריך לדיני עבודה לא ישרור על כל בן אדם אשר מועסק. יש כל מיני סוגים של עובדים ובשל כך האפיון של עובד הוא נרחב. אי לכך ובהתאם לזאת, קיימים כל מיני מבחנים על פני כל הגלובוס אשר מסייעים בידי השופטים להגדיר באם אנשים מאופיינים כעובדים, קבלן עצמאי או לחלופין עצמאיים במקביל לכך, בית המשפט בעל נטייה להרחיב ככל האפשר את ההגנה עבור בני אדם אשר לא בהגדרה של מעסיק ושל עובד.

ההגנה על מועסק מתבטאת בשני היבטים, כלהלן – הנתיב העקיף – לא קובע מהות, כי אם הכלים אשר יש ברשות עובד, כדי להגן על הזכויות שלו, את זה יבצע על ידי הסכם קיבוצי וכן על ידי התאגדות וזכות של שביתה. הנתיב הישיר – קביעה של מהות, חקיקה של חוקים אשר מאופיינים כחוקי המגן, אשר הינם קובעים את החובות ואת הזכויות ללא יחס להסכם עבודה מסוים של עובד. נהלים אלו קובעים זכויות קוגנטיות, הווה אומר – זכות אשר אי אפשר לוותר עליה או לחלופין התניה באמצעות המעביד או העובד ואותה מחייבת מדינת ישראל על שני הצדדים.

במרבית מן המצבים הזכויות של המועסקים יותר רבות בנתיב הישיר מאשר חוקי המגן, מי שחל עליו הסכם קיבוצי, יוענקו לו הרבה זכויות אשר לא נמצאות בחוקי המגן.

עוד מאמרים בנושא…

דיני עבודה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

החובה למסור מידע למועמדים לעבודה

מעסיקים חייבים למסור למועמדים המשתתפים בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. מעסיקים המבקשים להעסיק עובדים, חייבים למסור למועמדים לעבודה המשתתפים בהליכי מיון לעבודה,

קרא עוד »
דיני עבודה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

האם קיימת חפיפה בין תקופה החל"ת לתקופה המוגנת של עובדת לאחר חופשת לידה?

תיקון אשר עבר לאחרונה בחקיקה,  שם למעשה סוף לפרשנויות הסותרות שהיו עד כה לעניין חפיפה בין תקופת החל"ת לתקופה המוגנת של עובדת לאחר לידה. בהתאם לתיקון

קרא עוד »
דילוג לתוכן