fbpx

צרו קשר

מאמרים חדשים

חופשה ללא תשלום

חופשה ללא תשלום

נושא חופשה ללא תשלום או חל"ת מוסדר ומעוגן בחוק הקובע כי גם בזמן החופשה נמשכים יחסי עובד – מעביד.

אמנם, לעובד לא מועבר תשלום במהלך החופשה, אך נשמר עיקרון חובת הנאמנות וחל איסור לפגיעה באינטרסים שלו. בפרק הזמן שנקבע לחל"ת, העובד אינו מחויב לעבוד והמעביד אינו מחויב בתשלום שכר עבודה.

מדובר במצב של השעיית חוזה העבודה, כאשר עם תום החופשה, המצב חוזר לנקודה בה הושעה חוזה העבודה וזאת מבחינת זכויות וחובות הצדדים.

המשמעויות של חל"ת והזכויות הנובעות מצעד זה

בעת חופשה ללא תשלום אין צבירת זכויות והיא אינה מצמיחה זכויות הנוגעות בצבירה של רציפות וותק. במקרה של פיטורים, קביעת סכום הפיצויים אינה כוללת ומביאה בחשבון את תקופת החופשה וזאת במידה והיא עולה על 14 יום לשנת העבודה.

זכויות שנצברו טרם יציאת העובד לחל"ת דוגמת ימי מחלה וחופשה נשמרות לזכות העובד עם החזרה שלו לעבודה. כמו כן, תקופת החופשה אינה קוטעת את רציפות העבודה המחושבת לצורך זכאות לקבלת פיצויי פיטורים. החוק קובע כי הוצאה לחל"ת לפרק זמן שאינו מוגדר וברור שהוא אינו קצר, דינה ומשמעותה הינם של פיטורים.

גם במקרים בהם עובד הוצא לחל"ת בלתי מוגבל והמעביד קרא לו לשוב לעבודה, הרי שאין מדובר בביטול פיטורים וזאת משום שהמעביד יכול לחזור בו מפיטורים רק במידה וקיבל את הסכמת העובד.

פסיקה נוספת בנושא קובעת כי הוצאה כפויה של עובד לחל"ת משמעותה פיטורים, שכן ברגע שלמעסיק אין עבודה לספק לעובד, הרי שהעובד זכאי לפיצויי פיטורין ולזכויות נוספות  הנובעות מעצם היותו מפוטר.

על פי תקנות הביטוח הלאומי, במקרים בהם מעביד הוציא עובד לחופשה ללא תשלום למשך חודש אחד לפחות ובתקופה זו העובד אינו מועסק במקום אחר, המעביד יהיה חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי וזאת למשך תקופה של עד שני חודשים רצופים בהם המבוטח היה בחל"ת.

ליווי וייעוץ משפטי בתחום דיני עבודה

משרד עורכי דין ברקוביץ, אהרוני, זיו מעניק שירותים משפטיים מקצועיים בתחום דיני עבודה, דיני נזיקין, מקרקעין ועוד וזאת על ידי צוות משפטנים בכיר ומנוסה.

אנו מקפידים להעניק מענה מקצועי איכותי ביחס אישי לכל לקוח וזאת מתוך מסירות ועל בסיס בקיאות משפטית וכלכלית עד להשגת התוצאה הרצויה מבחינת הלקוח.

עוד מאמרים בנושא…

אכיפה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

אכיפה פלילית

​ההליך הפלילי נועד להביא לענישה של עברייני חוק ולהרתעה מפני ביצוע עבירות.

קרא עוד »
אכיפה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

אכיפה מינהלית

הודעה למעסיקים – מצב חירום בשל נגיף הקורונה במסגרת תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש) (הארכת מודע ודחיית מועדים), התש"ף – 2020 מיום 25.3.2020 נקבעה

קרא עוד »
דיני עבודה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

אכיפה אזרחית

​סמכות לנקוט בהליכים לאכיפה אזרחית נתונה לממונים על שני תחומים, במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

קרא עוד »
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
דילוג לתוכן