מאמרים חדשים

יחסי עובד ומעסיק

יחסי העבודה הינם יחסים רגישים, דינמיים ובעלי חשיבות עלינה. מאמרים קשורים לנושא: הודעה בדבר תנאי

קרא עוד »

תחומי התמחות

צרו קשר

קטגוריות
ארכיון
מאי 2024
א ב ג ד ה ו ש
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Picture of ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

ייפוי כוח מתמשך למצבים של אי-יכולת לקבל החלטות בעתיד

כוח מתמשך נועד לאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו, כאשר הוא לא יוכל לקבל עוד החלטות בעצמו.

 • ייפוי הכוח יכול להיערך על ידי כל אדם מעל גיל 18, שמבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך ואת תוצאותיו.
 • ייפוי הכוח קובע מי יהיה מיופה הכוח וכיצד עליו לפעול בנושאים שונים. למידע מפורט על סמכויות מיופה הכוח והתנאים שחלים עליו.
 • ייפוי כוח מתמשך יכול להיות בעניינים אישיים (כולל רפואיים) ובענייני רכוש, בכולם או בחלקם. כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח רלוונטית רק לתחומים שצוינו בו במפורש:
  • ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.
  • אם רוצים, ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד.
  • ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.
 • יפוי הכוח יכול לקבוע הנחיות ברורות בנושאים מסוימים, או להשאיר למיופה הכוח את שיקול דעת לפעול כראות עיניו.

ייפוי כוח מתמשך

 • עורך ייפוי הכוח יכול לקבוע במסגרת ענייניו האישיים הרפואיים את סוג/זהות המטפל המועדף עליו.
 • עורך ייפוי הכוח יכול לקבוע במסגרת ענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו, וכי המעבר לסידור חוץ ביתי ייעשה בנסיבות מסוימות בלבד.
 • עורך ייפוי הכוח יכול לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בנסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.
 • ניתן למנות כמיופה כוח רק אדם שהסכים מראש לשמש ככזה.
 • ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח.
 • ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול.
 • ניתן לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.
 • על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות האדם שערך את ייפוי הכוח.
 • במקרה שההנחיה שניתנה בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או שביצועה עשוי לפגוע בצורה חמורה באדם, מיופה הכוח צריך לפנות לבית המשפט כדי לקבל הוראות.
 • האדם הממנה רשאי לקבוע כי מיופה הכוח חייב לדווח לאנשים מסוימים על פעולותיו ("אנשים מיודעים"), או לקבוע שמיופה הכוח יהיה בפיקוח האפוטרופוס הכללי.
מי זכאי?
 • כל אדם המעוניין לקבוע מראש מי יקבל בשמו החלטות בעתיד או אלו החלטות יתקבלו בשמו בעתיד כשלא יוכל לקבלן בעצמו.
 • על האדם לעמוד בשני התנאים הבאים:
  1. הוא מעל גיל 18.
  2. הוא מבין את המשמעות של ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו (אם מדובר באדם עם מוגבלות, הכוונה היא שהוא מסוגל להבין זאת בהינתן ההתאמות הנדרשות למצבו).

עניינים שצריכים או ניתנים להיכלל בייפוי הכוח המתמשך

 • בייפוי הכוח יפרט האדם באיזה עניין מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו (עניינים רכושיים, עניינים אישיים לא כולל עניינים רפואיים, ועניינים רפואיים).
 • בנוסף, יכול האדם לכלול הנחיות מקדימות לזמן שייפוי הכוח ייכנס לתוקף ולעניין פקיעתו.
 • אדם רשאי לקבוע בייפוי הכוח הוראות לעניין פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח, לרבות מועד פקיעתו, אפילו אם לא הופעל עדיין.
דוגמה
אדם יכול להורות כי ייפוי הכוח המתמשך הוא לתקופה של 5 שנים שלאחריהן הוא אינו בתוקף עוד.
 • האדם הממנה רשאי לציין בייפוי הכוח המתמשך אדם אחד או יותר (שמכונה "אדם מיודע"), שיהיה על מיופה הכוח לדווח להם על החלטות או פעולות בנושאים המנויים בייפוי הכוח, והוא רשאי לקבוע כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.
  • לא ניתן לבחור לדיווח כזה אדם שהוא קרוב משפחה של מיופה הכוח, אלא אם כן מיופה הכוח הוא קרוב משפחה של האדם הממנה.
  • "אדם מיודע" רשאי לדרוש ממיופה הכוח מידע על החלטות שקיבל ופעולות שביצע בנושאים המנויים בייפוי הכוח.
 • יש פעולות שחייבות להיכלל במפורש בייפוי הכוח המתמשך, יש פעולות שאפילו אם יוזכרו יחייבו אישור בית משפט כדי לממשן, ויש פעולות שגם אם יוזכרו בייפוי הכוח לא ניתן יהיה לממשן. 

תהליך מימוש הזכות

 • יש לערוך את ייפוי הכוח על גבי טפסים מיוחדים ולחתום עליהם בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח. 
 • לאחר עריכת ייפוי הכוח יש להפקיד אותו (ככלל, באופן מקוון), אצל האפוטרופוס הכללי. 
 • אם מדובר בייפוי כוח לנושאים רפואיים בלבד, ניתן לערוך אותו בפני כל עורך דין (גם מי שלא עברו הכשרה מיוחדת בנושא), וכן בפני רופא מורשה, עובד סוציאלי, פסיכולוג או אח מוסמך. 

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

תנאים לכניסה לתוקף
 • הכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך תהיה באחד משני המקרים הבאים, לפי מה שנקבע בייפוי הכוח:
  1. במועד שבו האדם הממנה לא יהיה עוד מסוגל להבין בדבר אשר לשמו ניתן ייפוי הכוח.
  2. בהתקיים תנאים מסוימים, שנקבע בייפוי הכוח כי אם הם מתקיימים, ייפוי הכוח ייכנס לתוקף (למשל אשפוז פסיכיאטרי, כניסה למצב סיעודי וכדומה).
 • לא ניתן לקבוע בייפוי הכוח כי הוא ייכנס לתוקף בהחלטה בלעדית של מיופה הכוח.
 • עם זאת, ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף בהחלטה משותפת של מיופה הכוח ומשפחתו של הממנה, שיוכלו להעיד כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף.
 • אם אין הוראות מפורשות לגבי תנאי כניסת ייפוי הכוח לתוקף, תידרש חוות דעת רפואית שלפיה הממנה אינו מסוגל להבין עוד באותם עניינים לשמם נערך ייפוי הכוח המתמשך.
 • לגבי ייפוי כוח לעניינים רכושיים, ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף גם אם האדם עדיין מסוגל להבין בדבר.
 • חשוב: אין בעצם הכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, כשלעצמה, כדי לפגוע בכשרות המשפטית של האדם הממנה.
הודעה על כניסה לתוקף
 • על מיופה הכוח להודיע על התקיימות התנאים לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח לאנשים הבאים:
  • הממנה.
  • אם הממנה מתגורר במעון – יש להודיע למנהל המעון.
  • אם הממנה מתגורר אצל קרוביו (בן זוג, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, סב, סבה, נכד, נכדה) – יש להודיע לאותם קרובים.
  • אם הממנה קבע במסמך אנשים מסוימים שיש להודיע להם על כניסה לתוקף – יש ליידע גם אותם.
  • יש ליידע גם את האדם המיודע, אם נקבע כזה.
  • יש ליידע את מיופי הכוח החלופיים, אם נקבעו.
 • לאחר מכן יודיע מיופה הכוח לאפוטרופוס הכללי על כניסת ייפוי הכוח לתוקף בטופס הצהרה על כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף.
 • ההודעה לאפוטרופוס הכללי תיעשה באחת משתי הדרכים:
  • באופן מקוון, באמצעות הזדהות חכמה או באיזור האישי, באמצעות סיסמה אישית שניתנה במועד הפקדת ייפוי הכוח.
  • בקבלת קהל במשרדי האפוטרופוס, בהתאם למקום מגורי הממנה, בימים ב' ו ד', בין השעות 08:30-12:30, בזימון תור מראש בלבד.
 • להצהרה יצורפו מסמכים נלווים, כגון חוות דעת רפואית (אם יש צורך בהתאם לאמור בייפוי הכוח) או כל מסמך רלוונטי אחר.
 • האפוטרופוס הכללי ישלח למיופה הכוח מכתב אישור או דחייה של ההודעה על כניסה לתוקף, וכן ישלח הודעה לממנה ולאדם המיודע בהתאם.
 • מסמך ייפוי הכוח המתמשך יישא חותמת האפוטרופוס הכללי ובה יצוינו תאריך הפקדתו ותאריך כניסתו לתוקף.
מימוש ייפוי כוח שנכנס לתוקף
 • מיופה הכוח יהיה רשאי לפעול בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך.
 • על מיופה הכוח להציג לכל דורש את מסמך ייפוי הכוח הנושא את אישור האפוטרופוס הכללי ותאריך הכניסה לתוקף.
 • המסמך יכובד על-ידי הגופים הרלוונטיים לתחומים שהוגדרו בייפוי הכוח (כגון גופים פיננסיים או גורמים רפואיים).

פקיעת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך

 • ייפוי כוח מתמשך יפקע אם התקיים אחד המצבים הבאים:
  1. תנאי מסוים שהאדם קבע בייפוי הכוח התממש.
  2. מת מייפה הכוח או מיופה הכוח.
  3. חל שינוי במצבו של מיופה הכוח והוא כבר אינו עומד בתנאים הנדרשים
  4. מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע ורישיונו נשלל.
  5. מיופה הכוח הודיע בכתב למייפה הכוח (או לבן זוגו) שהוא אינו מעוניין לשמש עוד מיופה כוח.
  6. מיופה הכוח היה בן זוגו של מייפה הכוח וקשר הנישואין פקע (אלא אם כן צוין במפורש אחרת בייפוי הכוח).
  7. מיופה הכוח היה ידוע בציבור של מייפה הכוח וחדל לנהל עמו משק בית משותף מתוך כוונה לפרק את חיי המשפחה באופן קבוע.
 • יש למסור הודעה על פקיעת ייפוי הכוח לאפוטרופוס הכללי:
  • אם ייפוי הכוח טרם נכנס לתוקף – על האדם הממנה (האדם שערך את ייפוי הכוח) להודיע לאפוטרופוס הכללי על פקיעתו.
  • אם ייפוי הכוח נכנס לתוקף – על מיופה הכוח להודיע לאפוטרופוס הכללי על פקיעתו.
 • ההודעה לאפוטרופוס הכללי תיעשה באופן מקוון, באמצעות הזדהות חכמה או באיזור האישי, באמצעות סיסמה אישית שניתנה במועד הפקדת ייפוי הכוח.

ביטול ייפוי כוח מתמשך

 • האדם הממנה רשאי לבטל את ייפוי הכוח.
 • אם ייפוי הכוח כבר נכנס לתוקף והאדם הממנה חתם על סעיף שמגביל את אפשרותו לבטל את ייפוי הכוח המתמשך, יש לקבל את אישור בית המשפט לצורך הביטול.
 • בנוסף, ראשים קרוביו וידידיו של האדם הממנה לפנות לבית המשפט ולבקש לבטל את ייפוי הכוח בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. אם קיימות נסיבות מיוחדות הקשורות לתפקודו של מיופה הכוח, או
  2. אם הנסיבות שבהן נערך יפוי הכוח מצדיקות את ביטולו (כגון חתימה על ייפוי הכוח תחת הפעלת לחץ).

חלופות לעריכת ייפוי כוח מתמשך

 • אדם המעוניין לקבוע הוראות מראש למקרה שבו יהיה צורך למנות לו אפוטרופוס, יכול לערוך מסמך של מתן הנחיות מקדימות.
 • מסמך הנחיות מקדימות מאפשר לקבוע הוראות שונות, כגון זהות האפוטרופוס שימונה, וכן לפרט החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס שימונה לו. 
 • אדם שלא ערך ייפוי כוח מתמשך אך אינו זקוק לאפוטרופוס יכול למנות תומך החלטות.
 • תפקידו של תומך ההחלטות אינו לקבל החלטות עבור אותו אדם, אלא להציג בפניו את כל המידע הרלוונטי, לקבל עבורו מידע נחוץ ולסייע לו בקבלת ההחלטות עבור עצמו. 

עוד מאמרים בנושא ייפוי כוח מתמשך...

ייפוי כוח מתמשך
המדריך האולטימטיבי להבנת ייפוי כוח מתמשך

בעולם מלא בז'רגון משפטי ובניירת מורכבת, הבנת כל פרט ופרט של מסמכים משפטיים יכולה לעתים קרובות להרגיש...

שאלות ותשובות הנוגעות לייפוי כוח מתמשך
שאלות ותשובות הנוגעות לייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך אילו אפשרויות עומדות בפני גורם שמתעורר אצלו חשש כי בעת ההחתמה האדם כבר לא...

מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך
ביטול ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך ניתן לביטול בתנאים מסוימים המפורטים מטה, הן על ידי מייפה הכוח והן על ידי בית המשפט. אוכלוסיית...

מסמך ייפוי כוח מתמשך
הודעת האפוטרופוס הכללי לעניין עריכה וחתימה של מסמך ייפוי כוח מתמשך

הודעה לעניין עריכה וחתימה של מסמך ייפוי כוח מתמשך באמצעות היוועדות חזותית ללא מפגש פיזי בין הממנה לבין...

Blue Modern World Health Day Banner (5)
פודקאסט - איך עושים צוואה, שיקולים כלכליים ואישיים

גלעד המאירי – כלכלן, משפטן ושמאי מקרקעין ועו”ד זיו בייטל – מומחה בדיני משפחה וירושות, מדברים על סוגיות...

3
מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך

מיופה כוח הוא האדם שהוענקו לו הסמכויות לקבל החלטות בשמו של מי שמינה אותו באמצעות ייפוי הכוח המתמשך. מיופה...

Blue Modern World Health Day Banner (1)
ייפוי כוח מתמשך למצבים של אי-יכולת לקבל החלטות בעתיד

כוח מתמשך נועד לאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו, כאשר הוא לא יוכל לקבל עוד החלטות...

_איך להגדיל תפוקות ותוצאות במקום שעות והוצאות
בת לא הפעילה ייפוי כוח מתמשך, ומינויה נפסל - פורסם ב ynet

ביהמ"ש קבע שאי אפשר להותיר קשישה נעדרת כשירות ללא גורם שיטפל בענייניה. לפיכך הוא מינה לה אפוטרופוס...

תוכן עניינים