מאמרים חדשים

נפגעי עבודה – המדריך המלא

נפגעי עבודה מי מבוטח אלה המבוטחים בביטוח נפגעי עבודה: עובד שכיר עובד עצמאי, בתנאי שהוא

קרא עוד »

תחומי התמחות

צרו קשר

קטגוריות
ארכיון
יוני 2024
א ב ג ד ה ו ש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Picture of ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

מענק עבודה – שאלות & תשובות

"מענק עבודה" משולם מתוקף חוק "מענק עבודה" ומהווה תוספת הכנסה לבעלי הכנסות נמוכות.
גובה המענק יכול להגיע לאלפי שקלים חדשים בשנה.
התוכנית נועדה, בין היתר, כדי לעודד אזרחים להשתלב במעגל העבודה, להגדיל את הכנסתם הפנויה של עובדים בעלי הכנסות נמוכות ולהביא לצמצום הפערים הכלכליים בין בעלי השכר הנמוך לבין עובדים ברמות השכר הגבוהות.

החוק חל על כל שכיר או עצמאי, שהייתה לו הכנסת עבודה או הכנסה מעסק ומשלח יד בשנת המס 2023 אשר עמד בכל שלושת התנאים הבאים:

א. גילך 21 ומעלה ויש לך ילדים, או שגילך 55 ומעלה, גם ללא ילדים.
ב. במועד כלשהו בשנת המס לא היה בבעלותו או בבעלות בן זוגו או בבעלות ילדו הסמוך על שולחנו, ביחד או לחוד, בשנת המס זכות במקרקעין (למעט דירת מגורים יחידה), בין בישראל ובין מחוץ לישראל, ובלבד שחלקם בזכות יחד עולה על 50%;
ג. מתקיים לגביך אחד מהשניים:
1. אם יש לך ילד אחד או שניים או שגילך 55 שנים ומעלה גם ללא ילדים – התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל "הכנסת העבודה" ו/או "הכנסה מעסק/משלח יד" בשנת המס 2023 במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר ו/או  כעצמאי אך לא יותר מ- 12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- 2,320 ₪ ונמוכה מ- 6,980 ₪.
אם הינך הורה יחיד במשפחה חד הורית (שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו) נדרש שהכנסתך כאמור גבוהה מ- 1,420 ₪ ונמוכה  מ- 10,570 ₪ .
2. אם יש לך שלושה ילדים או יותר –
התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל "הכנסת העבודה" ו/או ה"הכנסה מעסק/משלח יד"  בשנת המס 2023,במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר או כעצמאי אך לא יותר מ- 12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- 2,320 ₪ ונמוכה מ- 7,650 ₪ אם הנך הורה יחיד במשפחה חד הורית (שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו) נדרש שהכנסתך כאמור גבוהה מ- 1,420 ₪ ונמוכה מ- 12,900 ₪.

הסכומים נכונים לפי המדד הידוע ב- 1.1.2024 בהתאם להוראות החוק.
הסכומים אינם מתייחסים לעובדים שנקבע להם "שכר מינימום מותאם".

 

החוק מקל על עובדים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת, שנקבע להם "שכר מינימום מותאם" מכוח חוק שכר מינימום, כך שהם יהיו זכאים למענק גם כשהכנסתם המזכה נמוכה מזו של עובד ללא מוגבלות.

על מנת לקבל את המענק נדרשת הגשת תביעה.
1.  את התביעה לקבלת מענק עבור שנת המס 2023, עליך להגיש לכל המאוחר עד ליום ה- 30 בנובמבר 2024.

2. "עצמאי" ו/או "עובד" (שכיר) החייב בהגשת דו"ח למס הכנסה או שבן זוגו חייב בהגשת דו"ח כאמור – הוגש  דו"ח או דו"ח עצמאי "מקוון" לפי העניין בהתאם  לסעיף 131 לפקודה ובמועדים כאמור בסעיפים 132 ו- 133 לפקודה. 
יובהר כי, נישום שניתנה לו אורכה להגשת הדו"ח כאמור, הוגש הדו"ח עד למועד הארכה שניתנה לו.

3.  הוגש על ידי המעביד דו"ח 126/856 לשנת המס 2023 עד לתאריך 30 באפריל 2024.

תוכל להגיש בקשה מקוונת באזור האישי באתר רשות המסים. ניתן להגיש בקשה בשנת המס 2024 באמצעות היישום המקוון עבור שנות המס 2022 ו- 2023 . 

1. קישור לאזור האישי

1.1 יש להזין מספר מעסיקים שהיו לך ולבן\בת הזוג.

1.2   לאשר את פרטי חשבון הבנק המעודכנים ברשות המסים, כמו כן תינתן האפשרות לעדכן את פרטי חשבון הבנק הנכונים באמצעות הליך של אימות חשבון בנק

1.3מאשרים את התצהיר, מומלץ  להדפיס את טופס ההצהרה.

* יובהר כי כספי המענק יופקדו בחשבון הבנק של מגיש התביעה.

*באמצעות היישום ניתן להגיש תביעה לקבלת מענק  עבודה עבור שנות המס 2022 ו- 2023

2. באמצעות בסניפי/סוכנויות הדואר – עליך להגיע באופן אישי לאחד מסניפי/סוכנויות  הדואר הפזורים ברחבי הארץ, ולהצטייד בתעודת זהות והעתק המחאה או אישור  רשמי מהבנק המעיד על ניהול חשבון בנק על שמך,  אליו הנך מעוניין שיועבר המענק.

לאחר שמבקש המענק מזדהה אצל פקיד הדואר הוא מתבקש למסור פרטים על מס' המעסיקים שהוא ובן זוגו עבדו אצלם, מס' חשבון בנק אליו הוא מעוניין שהמענק יועבר, כתובת למשלוח דואר. 

באמצעות בנק הדואר ניתן להגיש בקשה בשנת המס 2024 רק עבור שנת המס 2023 .

הגשת התביעה אינה כרוכה בתשלום!

קישור לדף נושא מענק עבודה

כן.
מה משפיע על גובה סכום המענק המתקבל ?

סכום המענק לו אתה זכאי מושפע מגובה הכנסת העבודה, הכנסות מעסק ומשלח יד, ומהכנסות נוספות שלך (שאינן ממשכורת) וכן מהכנסות בן הזוג מעבודה, מעסק ומשלח יד והכנסות נוספות. כמו כן, ממספר ילדיך וגילך .

"הכנסה נוספת" נחשבת אחת מההכנסות הבאות:
קצבה שהיא הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה (לדוגמא: פנסיה).
למעט קצבה המושלמת לעובד בשל נכות, אובדן כושר עבודה או מות בן/בת הזוג.
גמלת נפגעי עבודה ו/או נפגעי תאונות המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי

גובה המענק מושפע מ"הכנסה נוספת" (שאינה הכנסת עבודה)  וגם מהכנסות בן זוגך. אם יש לך "הכנסה נוספת" או שלבן זוגך יש הכנסה ממשכורת, מעסק ומשלח יד     ו/או  ה"הכנסה נוספת", גובה המענק יפחת בהתאם לגובה ההכנסות האמורות.

1. אם הנך "עובד" (שכיר)  או שהינך עצמאי :-
• הוגשה תביעה עד יום 30 ביוני 2024 ישולם המענק  בארבעה תשלומים שווים במועדים אלה:  
• 15 ביולי 2024, 15באוקטובר 2024, 15 בדצמבר 2024 וב- 15 בפברואר 2025.
• הוגשה תביעה עד יום 30 ספטמבר 2024, ישולם המענק בשלושה תשלומים שווים במועדים אלה: 15 באוקטובר 2024, 15 בדצמבר 2024 וב- 15 בפברואר 2025.
• הוגשה תביעה עד יום 30 בנובמבר 2024, ישולם המענק בשני תשלומים שווים במועדים אלה:
15 בדצמבר 2024 וב- 15 בפברואר 2025.
2. היה סכום המענק שנקבע 900 ₪ או פחות ישולם המענק בתשלום אחד במועד שבו יש לשלם את התשלום הראשון בהתאם למועד הגשת התביעה.

ניתן להגיש בקשה לקבלת מענק עבודה עבור שנת התביעה 2022 באמצעות בקשה מקוונת באתר האינטרנט של רשות המסים באזור האישי  או באמצעות משרד פקיד השומה האזורי בלבד, וזאת לא יאוחר מתום שנתיים משנת המס בגינה נתבע המענק (לדוגמא: בקשה לקבלת מענק בגין שנת המס 2022 ניתן להגיש עד ליום 31.12.24).
כמו כן, ניתן לפתוח תביעה בגין שנת המס 2023 באמצעות בקשה מקוונת באתר האינטרנט של רשות המסים.

1.עובדת/עצמאית שיש לה ילד אחד או יותר בשנת המס.
2. "הורה יחיד" – עובד, שהוא הורה לילד אחד או יותר, הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג, לרבות אדם אחר, הידוע בציבור כבן זוגו.

במסגרת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021, הוחלט לסייע לנשים שחלה עליהן הוראת החוק להעלאת גיל הפרישה, בין היתר, באמצעות הטבות שנקבעו בחוק מענק עבודה. 
יינתן מענק עבודה מוגדל לנשים עובדות שבשנת הזכאות בגינה חל התיקון בחוק, גילן עולה על 60 שנים ואינו עולה על 67  והן עובדות ומרוויחות שכר נמוך. 

הזכאות למענק עבודה מוגדל לנשים בשנת הזכאות 2023 חלה רק על מי שגילה 60-63. 
לדוגמא: מי שבשנת התביעה 2023 הייתה בת 64, לא תהיה זכאית למענק המוגדל לפי תיקון חוק זה, זאת מאחר והיא נולדה בשנת 1959, ולא החל מיום 1.1.1960 והלאה.
במסגרת המענק המוגדל כאמור יגדלו סכומי המענקים וטווחי ההכנסה המזכים במענק עבודה.
הינה שכירה/עצמאית והייתה לה בשנת המס 2023, הכנסת עבודה ו/או הכנסה מעסק או משלח יד ועמדה בכל התנאים הבאים:
1.גילה עולה על 60 שנים ואינו עולה על 63.  
2.תאריך לידתה חל ביום 1.1.1960 או לאחר מכן.
3.במועד כלשהו במהלך שנת המס 2023, מעבר לדירת מגורים יחידה, לא הייתה בבעלותה או בבעלות בן-זוגה או בבעלות ילדיה התלויים בה כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין (כגון: דירה, חנות, מגרש וכדומה), בין בישראל ו/או מחוץ לישראל, שחלקם בזכות עולה על 50%.
4.הכנסתה החודשית הממוצעת גבוהה מ- 870 ₪* ונמוכה מ- 8,430 ₪* 
*הסכומים מעודכנים לפי המדד הידוע ב- 1.1.2024 בהתאם להוראות החוק.

עוד באותו נושא…

התו הסגול התאמה לפוסט
זיכוי עובד עבור הפקדות לקופות גמל

סעיף 45א לפקודת מס הכנסה כאשר עובד מפקיד לקופת הגמל (לא לקרן השתלמות) את חלקו החייב בהפקדה, רשויות נותנות...

No Image
זיכוי בגין ילד נטול יכולת

כאן מדובר בנקודות זיכוי, ואין צורך לחשב את סכום הזיכוי. הסעיף מקנה שתי נקודות זיכוי להורה של ילד נטול...

No Image
מועדי הפקדה לקופות גמל

המעסיק מחויב להעביר את חלק העובד ואת חלק המעסיק לקופות הגמל במועדים הקבועים לכך בחוק. המשך…

No Image
שווי ריבית (הלוואה)

סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה קובע שבמצב שבו העובד מקבל הלוואה מהמעסיק, וכאשר תנאי ההלוואה מיטיבים עם העובד,...

No Image
ניכוי מס מסכום בלתי קבוע

תקנה 4 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) המשך…

No Image
זיכוי בגין עבודה במשמרות

סעיף 10 לפקודת מס הכנסה. תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), תשמ"ז-1986. המשך…

3
תשלום מקופת פיצויים במקום מהמעסיק

צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז -1957 המשך…

No Image
איסור קבלת ביטחונות מהעובד

מטרת החוק היא למנוע ממעסיקים לקבל בטחונות לשם הבטחת הישארות עובדים בזמן עבודתם או בזמן קבלתם לעבודה....

תוכן עניינים