מאמרים חדשים

עורך דין ליטיגציה

עורך דין ליטיגציה ממלא תפקיד מכריע במערכת המשפט, המתמחה בייצוג וייעוץ ללקוחות בתביעות אזרחיות. עורכי

קרא עוד »

תחומי התמחות

צרו קשר

קטגוריות
ארכיון
פברואר 2024
א ב ג ד ה ו ש
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

עריכה והפקדה של ייפוי כוח מתמשך

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

 • ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.
 • האדם (הנקרא "הממנה") בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, בשל הידרדרות במצבו. הידרדרות במצב יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.
 • הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי של מיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך, שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד, כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעניינו בעצמו.
 • לרוב, הממנה יבחר במיופה כוח על סמך יחסי אמון וקרבה עמו (לדוגמא: בן או בת זוג, הורים וילדים) או בשל מומחיותו או ניסיונו המקצועי (לדוגמא: רואה חשבון או עורך דין).
 • הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו – האישיים, הרפואיים והרכושיים או רק לחלקם.
 • עריכת ייפוי הכוח המתמשך והחתימה עליו מתבצעות בפני עורך דין (או בפני בעל מקצוע אם הממנה מבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך רפואי, כפי שיפורט בהמשך). בנוסף לחתימת הממנה, נדרשת גם חתימת מיופה הכוח. חתימות אלו מהוות הסכמה לתוכן ייפוי הכוח המתמשך. 

מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך

 1. האדם אשר מעניק ייפוי כוח על ענייניו ("הממנה") והאדם שיהיה מוסמך לקבל החלטות ולבצע אותן בשמו ("מיופה הכוח") חייבים להיות מעל גיל 18.
 2. ייפוי כוח מתמשך יערך וייחתם בפני עורך דין שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח ואשר עבר הכשרה מקצועית מטעם האפוטרופוס הכללי.
 3. אדם אשר יחולו עליו אחד או יותר מהתנאים הבאים לא יוכל להתמנות כמיופה כוח בייפוי כוח מתמשך:
 • אדם שמונה לו אפוטרופוס, או שכבר קיים לגביו ייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף.
 • עורך הדין שהחתים על ייפוי הכוח המתמשך או בעל מקצוע שהחתים על ייפוי כוח מתמשך רפואי (רופא , פסיכולוג, אח או עובד סוציאלי).
 • מי שהוכרז פושט רגל על ידי בית המשפט (ולא ניתן לו הפטר) או שהוכרז כלקוח מוגבל חמור על ידי בנק ישראל – לא יוכל להתמנות כמיופה כוח לענייני רכוש.
 • מי שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום – ובכלל זה, מי שמספק תמורת תשלום לממנה טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי.
 • מי שמספק לממנה מקום מגורים תמורת תשלום אינו יכול להתמנות כמיופה כוח (אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה.)
 • יודגש כי בהתאם להוראות סעיף 32ג(4)(5) – ההגבלה של קרובי משפחה, היא רק לגבי אדם המספק לממנה מקום מגורים בתשלום.
 • מי שכבר מונה כמיופה כוח לשלושה אנשים שאינם בני משפחתו.
 1. קיימת חובת הפקדה של ייפוי הכוח המתמשך במרשם המנוהל על-ידי האפוטרופוס הכללי. רק לאחר קבלת אישור הפקדה והטבעת חותמת ההפקדה על גבי ייפוי הכוח המתמשך, ניתן לראות את ההפקדה כמאושרת. 
מינוי מספר מיופיי כוח

אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד וכן על מינוי מיופה כוח מחליף, למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. כמו כן, הוא יכול למנות מספר מיופיי כוח. ניתן ואף מומלץ לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם, וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים

ייפוי כוח מסוג זה מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.
עניינים אישיים כוללים גם עניינים רפואיים, אך ניתן גם לערוך ייפוי כוח מתמשך רפואי שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש

ייפוי כוח מסוג זה מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

הנחיות מקדימות
 • הממנה יכול לקבוע קביעה כללית – כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ובכך להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת הנחיות מקדימות.
 • דוגמא: הממנה יכול לקבוע בענייניו האישיים הרפואיים את סוג או זהות המטפל המועדפים עליו או לקבוע בענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו וכי המעבר לסידור חוץ ביתי יעשה בנסיבות מסוימות בלבד או לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בעת נסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.
פעולות הדורשות הסמכה בייפוי הכוח המתמשך

ישנן פעולות מסוימות המחייבות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח לצורך ביצוען (לדוגמא: מתן תרומות ומתנות בסכומים מסוימים), ופעולות מהותיות אחרות המחייבות קבלת אישור בית משפט (לדוגמא: עסקאות במקרקעין, מתן מתנות בסכומים מסוימים).

אדם מיודע או פיקוח

הממנה רשאי לקבוע אדם מיודע (או מספר אנשים מיודעים) שיקבל מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל ועל פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

התאמות

אדם עם מוגבלות המבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך, זכאי להנגשה ולהתאמות הנדרשות לצורך קבלת המידע על-פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות והתקנות בעניינו.

מי יכול לקבל את השירות

אדם בגיר, מעל גיל 18, שהינו בעל כשירות לעריכת המסמך, רשאי לפנות לקבלת שירות של עריכת ייפוי כוח מתמשך. עריכת המסמך יכולה להתבצע אך ורק מול עורך דין שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי. מדובר בעורכי דין פעילים בלשכת עורכי הדין, בעלי כרטיס חכם, שעברו הכשרה לעריכת ייפוי כוח מתמשך מטעם האפוטרופוס הכללי.

שימו לב

ההנחיה מיועדת לעורכי הדין המוסמכים לעריכת ייפוי כוח מתמשך: יש לסרוק כל מסמך שהממנה מעוניין שיקבל את חותמת האפוטרופוס הכללי בהמשך לטופס ייפוי הכוח המתמשך ולהגיש אותם כמסמך PDF אחד בתיק. 
מסמך אשר יוגש כצרופה (לא ייסרק לטופס ייפוי הכוח המתמשך) יישמר בתיק אבל לא יקבל את חותמת האפוטרופוס הכללי. העלאה של מסמך כצרופה מתבצע בשלב החתימות בטופס, תחת "מסמכים מצורפים" – יש לבחור את סוג המסמך ולצרף אותו.

ביצוע הפקדה של ייפוי כוח מתמשך

באופן מקוון

השלבים בביצוע עריכה מקוונת והפקדה של ייפוי כוח מתמשך (מיועד לעורכי דין בלבד):

 1. היכנסו למערכת המקוונת שבאתר כשרות משפטית Online והזדהו באמצעות כרטיס חכם.
 2. לחצו על אייקון "עורך דין".
 3. בחרו את הטופס אותו אתם מעוניינים לערוך.
 4. מלאו את פרטי הטופס בהתאם לשלביו השונים. הסברים ניתן לראות באמצעות לחיצה על סימן השאלה "?" הצמוד לכל שדה בטופס.
 5. בשלב סיום העריכה של המסמך במערכת הממוחשבת, על עורכי הדין לבחור באיזה אופן יופקד המסמך, בהתאם להחלטת הממנה:
הפקדה בידי עורך הדין: 
 • יש לשלוח עותק מקורי מקוון דרך המערכת הממוחשבת של האפוטרופוס הכללי, חתום אלקטרונית בידי עורך הדין שבפניו נערך ונחתם המסמך.  
 • על עורך הדין לשמור את נייר המסמך המקורי של ייפוי הכוח המתמשך לתקופה של 7 שנים מיום הכניסה לתוקף או מיום הפקיעה או הביטול של המסמך, לפי המוקדם.

תמיכה וסיוע במילוי הטופס המקוון

אולי יעניין אותך גם...

שאלות ותשובות הנוגעות לייפוי כוח מתמשך
שאלות ותשובות הנוגעות לייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך אילו אפשרויות עומדות בפני גורם שמתעורר אצלו חשש כי בעת ההחתמה האדם כבר לא...

מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך
ביטול ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך ניתן לביטול בתנאים מסוימים המפורטים מטה, הן על ידי מייפה הכוח והן על ידי בית המשפט. אוכלוסיית...

מסמך ייפוי כוח מתמשך
הודעת האפוטרופוס הכללי לעניין עריכה וחתימה של מסמך ייפוי כוח מתמשך

הודעה לעניין עריכה וחתימה של מסמך ייפוי כוח מתמשך באמצעות היוועדות חזותית ללא מפגש פיזי בין הממנה לבין...

Blue Modern World Health Day Banner (5)
פודקאסט - איך עושים צוואה, שיקולים כלכליים ואישיים

גלעד המאירי – כלכלן, משפטן ושמאי מקרקעין ועו”ד זיו בייטל – מומחה בדיני משפחה וירושות, מדברים על סוגיות...

3
מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך

מיופה כוח הוא האדם שהוענקו לו הסמכויות לקבל החלטות בשמו של מי שמינה אותו באמצעות ייפוי הכוח המתמשך. מיופה...

Blue Modern World Health Day Banner (1)
ייפוי כוח מתמשך למצבים של אי-יכולת לקבל החלטות בעתיד

כוח מתמשך נועד לאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו, כאשר הוא לא יוכל לקבל עוד החלטות...

_איך להגדיל תפוקות ותוצאות במקום שעות והוצאות
בת לא הפעילה ייפוי כוח מתמשך, ומינויה נפסל - פורסם ב ynet

ביהמ"ש קבע שאי אפשר להותיר קשישה נעדרת כשירות ללא גורם שיטפל בענייניה. לפיכך הוא מינה לה אפוטרופוס...

Business SWOT Analysis Facebook Post (תמונת נושא ל-Facebook) (3)
כלי משפטי חדש: ״ייפוי כוח מתמשך״ כחלופה אפשרית לאפוטרופסות

חתימה על ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לכל אדם בגיר למנות אדם אחר שיקבל עבורו החלטות ביום בו הוא עצמו לא יהיה...

תוכן עניינים