fbpx

צרו קשר

מאמרים חדשים

עורך דין תאונות עבודה

עורך דין תאונות עבודה

תאונת עבודה מוגדרת כתאונה שהתרחשה כתוצאה מביצוע פעולה של העובד לטובת עבודתו וכן תאונה שהתרחשה בדרך למקום העבודה או ממנו.

על מנת להוכיח קשר סיבתי בין הפגיעה לבין ההימצאות במקום העבודה או בדרך אליו, מומלץ וחשוב להיעזר בגורם מקצועי מוסמך ומומחה בתחום שהינו עורך דין תאונות עבודה.

תאונה תיחשב ותוכר כתאונת עבודה על ידי בית המשפט, רק במידה ויוצגו ראיות והוכחות היוצרות זיקה וקשר נסיבתי בין הפגיעה והפציעה לבין הפעילות במסגרת מקום העבודה.

רבים סבורים כי הוכחה מעין זו הינה פשוטה ומובנת מאליו, אולם בכל מקרה של הגשת תביעה, חיוני להתייעץ עם עורך דין תאונות עבודה מומחה שיגדיל משמעותית את סיכוייכם לקבל פיצוי מחברת הביטוח של המעביד או מכל גורם אחר.

הצעדים הנדרשים במקרה של תאונת עבודה

על מנת למקסם את הפיצוי בגין תאונות עבודה ולהצליח בתביעה, הרי שיש להוכיח מעל לכל ספק כי הפגיעה נגרמה כתוצאה ישירה מאירוע שהתרחש בזמן העבודה או בגינה.

כצעד ראשון, חשוב לוודא כי המוסד לביטוח לאומי יכיר בפגיעה שלכם כתאונת עבודה והליך זה מחייב ייעוץ וליווי מקצועי, שכן המוסד לביטוח לאומי אינו ממהר להכיר בכל פגיעה כתאונת עבודה.

הליווי המקצועי חיוני הן מבחינה משפטית והן מבחינה רפואית, שכן חוות דעת מומחים משפטיים ורפואיים תגדיל את הסיכוי לזכות בהכרה כנפגע עבודה ולקבל פיצוי הולם.

דרישה של פיצוי בגין תאונת עבודה יכולה להיות מוגשת לכמה גורמים: חברת ביטוח פרטית של הנפגע במידה ויש בידיו פוליסת נכות מתאונה, חברת הביטוח של המעסיק והמוסד לביטוח לאומי. בנוסף, כל נזק נפשי או פיזי שנגרם לעובד כתוצאה מתקיפה יוגדר כתאונת עבודה וזאת במידה וניתן להוכיח כי הוא נגרם עקב או תוך כדי העבודה.

הגשת תביעת תאונת עבודה מחייבת צירוף מסמכים וראיות המוכיחים באופן חד משמעי את הזיקה בין התאונה לבין מקום העבודה ומשום כך, חשוב להסתייע בשירותיו של עורך דין תאונות עבודה מנוסה שהינו בעל הכלים והידע להוכחת טענתכם.

ייעוץ וליווי משפטי מידי מומחים בתחום תאונות עבודה

משרד עורכי דין ברקוביץ, אהרוני, זיו מעניק שירותים משפטיים מקצועיים בתחום המשפט האזרחי – מסחרי, דיני עבודה ותאונות עבודה. צוות המשרד כולל עורכי דין בכירים ומנוסים שיפעלו במסירות ועל בסיס בקיאות משפטית וכלכלית להשגת התוצאה המיטבית עבורכם.

עוד מאמרים בנושא…

אכיפה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

אכיפה פלילית

​ההליך הפלילי נועד להביא לענישה של עברייני חוק ולהרתעה מפני ביצוע עבירות.

קרא עוד »
אכיפה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

אכיפה מינהלית

הודעה למעסיקים – מצב חירום בשל נגיף הקורונה במסגרת תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש) (הארכת מודע ודחיית מועדים), התש"ף – 2020 מיום 25.3.2020 נקבעה

קרא עוד »
דיני עבודה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

אכיפה אזרחית

​סמכות לנקוט בהליכים לאכיפה אזרחית נתונה לממונים על שני תחומים, במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

קרא עוד »
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
דילוג לתוכן