fbpx

צרו קשר

מאמרים חדשים

הודעה מוקדמת

הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

מעסיק המבקש לפטר עובדים, וכן עובדים המעוניינים להתפטר מעבודתם, חייבים על כך בכתב ומראש. תקופת ההודעה המוקדמת מחושבת בהתאם לוותק שצברו העובדים באותו מקום עבודה.

חובת הודעה מוקדמת

מעסיקים המבקשים לפטר עובדים, וכן עובדים המעוניינים להתפטר מעבודתם, חייבים להודיע על כך בכתב ומראש ("הודעה מוקדמת").

בהודעה יש לציין את יום הוצאת ההודעה, וכן את היום שבו יחסי העבודה יסתיימו בפועל, בהתאם לתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק.

לפי הפסיקה:

  1. החובה לתת לעובדים הודעה מוקדמת לעובדים, חלה גם בנסיבות בהן עובדים שהועסקו כמטפלים סיעודיים פוטרו עקב פטירת המטופל.
  2. החובה לתת למעסיקים הודעה מקודמת על כוונת העובדים להתפטר, חלה גם כאשר העובדים מתפטר עקב הרעת תנאים. לפירוט נוסף בנושא זה לחצו כאן

פיצויים במקרה של הפרת החובה למתן הודעה מוקדמת

תקופת ההודעה המוקדמת

עובדים במשכורת (המשתכרים על בסיס של חודש או תקופה ארוכה יותר) זכאים לתקופת הודעה מוקדמת בהתאם לוותק שלהם בעבודה:

  • עובדים שצברו שנת עבודה (12 חודשים), או יותר – תקופת הודעה מוקדמת של חודש ימים.
  • עובדים שלא צברו שנת עבודה מלאה –  תקופת הודעה מוקדמת של יום עבור כל אחד מששת חודשי העבודה הראשונים ויומיים וחצי עבור כל חודש עבודה נוסף, עד לשלושה שבועות לכל היותר.

עובדים בשכר (המשתכרים על בסיס יומי או שעתי​) זכאים לתקופת הודעה מוקדמת בהתאם לוותק שצברו בעבודה:

  • במהלך שנת העבודה הראשונה – תקופת הודעה מוקדמת של יום עבור כל חודש עבודה.
  • במהלך שנת העבודה השנייה – תקופת הודעה מוקדמת של 14 ימים, בתוספת יום עבור כל שני חודשי עבודה נוספים שמעבר לשנתיים.
  • במהלך שנת העבודה השלישית – תקופת הודעה מוקדמת של 21 ימים, בתוספת יום עבור כל שני חודשי עבודה, שבמהלך שנת העבודה השלישית.
  • לאחר שנת העבודה השלישית – תקופת הודעה מוקדמת של חודש ימים.

להלן טבלה שמציגה את תקופת ההודעה המוקדמת לגבי עובד בשכר:

שנה ראשונה

 
מספר חודשי עבודהימי הודעה מוקדמת
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212

 

שנה שנייה

 
מספר חודשי עבודהימי הודעה מוקדמת
1314
1414
1515
1615
1716
1816
1917
2017
2118
2218
2319
2419

 

שנה שלישית

 
מספר חודשי עבודהימי הודעה מוקדמת
2521
2621
2722
2822
2923
3023
3124
3224
3325
3425
3526
3626

עם תום שנת העבודה השלישית (יותר מ-36 חודשי עבודה) ימי ההודעה המוקדמת הם חודש ימים. 

 

עוד מאמרים בנושא…

זכויות עובדים
דיני עבודה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

הנחיית אכיפה בנוגע להנפקת תלוש שכר דיגיטלי לאור תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), תשע"ז-2017

תקנות הגנת השכר, תשע"ז-2017, שפורסמו ביום 26.07.17, קובעות כי במידה והסכים עובד בכתב לא לקבל תלוש שכר מודפס, רשאי מעסיק למסור לעובד את תלוש השכר,

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד

ברקוביץ אהרוני זיו, עורכי דין

דילוג לתוכן