החל מערב חג הפסח תשע"ד (2014) עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים לקבל שי לרגל חג הפסח ושי לרגל ראש השנה
 
השי יוענק בכל חג באמצעות תשלום כספי (סכום שיעודכן על-פי שינויי המדד), והוא ישולם יחד עם השכר בחודש שבו חל ערב החג
 
אסור לקבלן השירותים (החברה המעסיקה) להעניק את השי בצורה אחרת, כגון תלושי קנייה או מתנות מוחשיות
 
למידע נוסף ראו סעיף "חקיקה ונהלים"

החל מערב חג הפסח תשע"ד (2014), עובדי עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים לקבל שי כספי לחג.

 • עובדי ניקיון המוצבים במשרדים ממשלתיים זכאים להטבה החל מערב ראש השנה תשע"ג, בתנאי שעבדו במשרה מלאה.
 • השי יינתן באמצעות תשלום דרך תלוש השכר.

מי זכאי?

 • עובדי חברות ניקיון ותחזוקה.
  • הזכאות לכלל עובדי חברות הניקיון והתחזוקה בכל המגזרים ובכל היקפי המשרה היא החל מפסח תשע"ד.
  • עובדי ניקיון המוצבים במשרדים ממשלתיים זכאים להטבה החל מערב ראש השנה תשע"ג, בתנאי שהם עובדים במשרה מלאה והיו מועסקים בתחילת החודש שבו חל ערב החג.

סכום השי

 • החל מחודש אפריל 2018 תקן שעות העבודה למשרה מלאה הוא 182 שעות חודשיות (לפני כן תקן השעות החודשיות עמד על 186 שעות).
 • עובד שהועסק בהיקף משרה של 50% לפחות (91 שעות חודשיות החל מחודש אפריל 2018, ו-93 שעות חודשיות לפני מועד זה), זכאי לשי המלא.
 • עובד המועסק בהיקף משרה קטן יותר, יהיה זכאי לשי לחג בהתאם לחלקיות משרתו.
 • לעובד שעתי יבוצע חישוב של מספר השעות החודשיות שבהן הוא הועסק בממוצע בשלושת החודשים שקדמו לחג, והכול לחלק ב-182 (החל מחודש אפריל 2018).

סכום השי המלא לעובדים במגזר הפרטי

 • בשנת 2014 סכום השי לחג היה 212.50 ₪.
 • סכום זה מתעדכן על-פי שיעור השינוי שבין מדד ינואר 2013 למדד בחודש ינואר של השנה הקלנדרית שבה משולם השי.
 • על פי מחשבון הצמדה למדד, סכום השי לשנת 2023 הוא 234.56 ש"ח לכל אחד משני החגים (פסח וראש השנה)

סכום השי המלא לעובדים במגזר הציבורי

 • סכום השי מתעדכן בהתאם לגובה השי שמעניקה המדינה לעובדיה, כמפורט בחוזרי נציבות שירות המדינה.
 • סכום השי לעובד בשנת 2022 הוא 300 ₪ עבור כל אחד מהחגים (ראש השנה ופסח), כעולה מחוזר נציבות שירות המדינה
 • תוקפו של סכום השי החל מה -01.01.2022, ויש לשלם רטרואקטיבית את סכום השי עבור פסח 2022.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. התשלום יועבר ישירות לתלוש השכר באותו חודש שבו חל ערב החג.
 • בכל מקרה שקבלן השירותים (החברה המעסיקה) מפר את חובתו להעניק את השי לחג, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה:
  • במקרה של הגשת תלונה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 35,700 ₪ אם מדובר בחברה קבלנית וקנס של עד 17,850 ₪ אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
  • במקרה של הגשת תלונה עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 35,700 ₪.

חשוב לדעת

 • אסור למעסיק להעניק את השי שלא באמצעות תשלום כספי.
 
דוגמה
אסור למעסיק להעניק מתנה לעובדיו במקום התשלום (גם אם שווי המתנה זהה או אף גבוה מהסכום הכספי שנקבע).
 
דוגמה
אסור למעסיק לשלם לעובדיו ב"שווה כסף" (כגון, תלושי קנייה), גם אם זו הדרך שבה מוענק השי ליתר העובדים.
 • בנוסף להטבה זו, כאשר מוענקת מתנה מוחשית לעובדים של מזמין השירות המועסקים באותו מקום עבודה (כגון, סלסלת שי לרגל ט"ו בשבט, אם ניתנת), הקבלן המעסיק מחויב להעניק לעובדי הניקיון העובדים באותו מקום, מתנה מוחשית באותו שווי ובאותם מועדים בהם היא ניתנת לעובדי מזמין השירות. למידע נוסף ראו מתנות לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה.