fbpx

צרו קשר

מאמרים חדשים

תגית: קורונה

משבר הקורונה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

דחיית מועדים הקשורים להליך הטלת עיצום כספי וגבייתו

הוראה במסגרת תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש) במסגרת תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש) (הארכת מועד ודחיית מועדים), התש"ף – 2020 מיום 25.3.2020, נקבעה הוראה לעניין דחיית מועדים הקשורים

קרא עוד...
משבר הקורונה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

המדריך למנהל -חזרה ממשבר הקורונה

להלן שורה של אתגרים שיהיה עליך להתמודד עמם בשובך מהשבר הנוכחי .תכנית פעולה כוללת להתמודדות עם אתגרים אלה הנה כורח וצורך בסיסי למקסום ההצלה בחזרה מהמשבר.

קרא עוד...
משבר הקורונה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

המשכורת הקובעת לחישוב פיצויי פיטורים

ככלל חישוב סכום פיצויי פיטורים לעובד מבוסס על שכרו האחרון, וזאת על פי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963 (להלן: "החוק") ותקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964

קרא עוד...
משבר הקורונה
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין

עובדת בהריון אשר יצאה לחל"ת- האם תפגע זכאותה לדמי לידה? האם יפגע סכום דמי הלידה שלה?

ישנן עובדות בהריון אשר הוצאו לחל"ת וחוששות לדמי הלידה שלהן. בהתאם לקביעת ביטוח לאומי, אחד מתנאי הזכאות לדמי לידה הינו תשלום דמי אכשרה (תשלום לביטוח לאומי).

קרא עוד...
גלילה לראש העמוד

ברקוביץ אהרוני זיו, עורכי דין

דילוג לתוכן