fbpx

צרו קשר

מאמרים חדשים

בקרת שכר קורונה

קורונה – פעילות מקומות עבודה החל מ-27.12.2020, בשעה 17:00

מקומות עבודה – מותרת פעילות במתכונת של 50% מכמות העובדים או 10 עובדים, לפי הגבוה ביניהם. לא ניתן לקבל קהל. ניתן להפעיל שירות משלוחים, ללא איסוף עצמי. זאת למעט חריגים אלה: מקומות עבודה המספקים שירותים חיוניים, מפעלים למתן שירותים קיומיים, מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה ומקומות עבודה שעוסקים בעבודות בינוי או תשתית, תעשייה ביטחונית ומפעלים תומכי ביטחון.

קבלת קהל – מותרת רק בחנויות למכירת מזון ומוצרי היגיינה, בית מרקחת, מכון אופטיקה, מכבסה ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, חנות למכירת מכשירי חשמל חיוניים ומוצרים לתחזוקת הבית. ניתן לפתוח מקומות אלו בקניון, אך לא בדוכנים בשוק או ביריד. בנוסף, ניתן לקבל לקוח לכל 7 מ"ר משטח המקום או עד 4 אנשים, לפי הנמוך מביניהם.
ניתן לספק שירות חיוני לציבור שלא ניתן לספק מרחוק באופן מקוון או טלפוני.

אתרי בילוי ופנאי – סגורים, כולל  "איי התיירות" באילת ובים המלח, צימרים, גני חיות וספארי, שמורות טבע וגנים לאומיים, אתרי עתיקות ומורשת, מקום לצפייה בסרט קולנוע מתוך רכב פרטי (דרייב אין), ומוזיאון.

מקום המשמש לאימון ספורט – מותרת פעילות שמנכ"ל משרד התרבות והספורט אישר כי היא משמשת בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי בלבד.

24.12.2020 לתשומת לבכם, בזמן הסגר אין צורך באישור ליציאה לפעילות או לעבודה שאינה נאסרה

24.12.2020 לתשומת לבכם, ההנחיות לגבי הסגר המופיעות באתר אינן סופיות עד לאישור התקנות ועדכון האתר בהתאם

24.12.2020 הממשלה אישרה סגר כללי החל מיום 27.12.2020 בשעה 17:00. האתר יעודכן בהתאם לתקנות שיאושרו ויכנסו לתוקף

תו סגול להעסקת עובדים

 מעסיק שמעסיק מעל 10 עובדים בכל מקומות העבודה ,כולל משרדים ומפעלים, יפעל לפי הכללים הבאים: 

 • ממונה קורונה – המעסיק ימנה ממונה לענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכלליים שיפורטו להלן. אי מינוי ממונה קורונה כרוך בקנס (טבלת קנסות)
 • הצהרה – המעסיק וממונה הקורונה יחתמו על הצהרת תו סגול לעובדים. שיישמר במשרדי העסק . אי חתימה על הצהרה כרוכה בקנס
 • מדידת חום – יש למדוד חום לעובדים הנכנסים באמצעי שאינו פולשני. לא תותר כניסת עובד שחום גופו 38 מעלות ומעלה.
 • ריחוק חברתי – יש לשמור ככל האפשר, על מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם.
 • ציוד אישי – לכל עובד יוקצה, ככל האפשר, ציוד אישי קבוע, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קוי. אם לא ניתן להקצות ציוד אישי קבוע כאמור, ציוד בשימוש של יותר מעובד אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מעובד לעובד.
 • קפסולות – במקום עבודה שמועסקים בו העובדים בד"כ במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 • יש לתלות שילוט במקום בולט בנושאים הבאים :
  • שמירת מרחק של 2 מטרים בין אנשים
  • חובת עטיית מסכה
  • בכניסה למעלית יש לתלות שלט בדבר מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית

אי תליית שילוט כרוכה בקנס (טבלת קנסות)

קישורים, קבצים והצהרות להדפסה

טופס הצהרת תו סגול לעובדים

חוקים, צווים והוראות מנהל באתר משרד הבריאות

פעילות עסקים בתקופת הקורונה

בכפוף לאישור התקנות, החל מיום ראשון 27.12.2020 בשעה 17:00 – כמות העובדים המועסקים המותרת במקום העבודה לא תעלה על 50% למעט החריגים הבאים:

 1. ההגבלה של 50% למספר העובדים אינה חלה על מקומות עבודה עד 10 עובדים כולל.
 2. מקום עבודה שתחום פעילתו בתוספת השנייה, ובלבד שהעובדים הכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות – 100% (אין הגבלה).
 3. מפעל למתן שירותים קיומיים כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז- 1967 – 100% (אין הגבלה).
 4. מפעל בעל היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 – מספר העובדים שהותרו בהיתר או 30% ממצבת העובדים, הגבוהה מבניהם.
 5. תעשיה ביטחונית ומפעל תומך ביטחון – 60%. לרשימה המלאה – לחץ כאן

בכפוף לאישור התקנות, החל מיום ראשון 27.12.2020 בשעה 17:00 – פעילות המסחר תוגבל, הנחיות לגבי כל עסק ועסק יעודכנו בהתאם

 

להלן ההנחיות לפעילות מקומות עבודה עד ל-27.12.2020, בשעה 17:00:
 
 

בית מרקחת – מותר בהתאם להנחיות

אופטיקה – מותר בהתאם להנחיות

חנויות מזון לבעלי חיים – מותר בהתאם להנחיות

חנות שעיקר עיסוקה מוצרי היגיינה – מותר בהתאם להנחיות

מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים – מותר בהתאם להנחיות

חנויות או דוכן – מותר בהתאם להנחיות

חנויות במתחם פתוח (לא בקניון) – מותר בהתאם להנחיות

חנויות למוצרי חשמל למעט מוצרי תאורה – מותר בהתאם להנחיות

חנות למוצרי תקשורת ומחשבים – מותר בהתאם להנחיות

ציינג' – מותר בהתאם להנחיות

אולמות תצוגה וחנויות רהיטים, קרמיקה, אריחים – מותר בהתאם להנחיות

חנויות לכלי בית –  מותר בהתאם להנחיות

חנות לבשמים ומוצרי קוסמטיקה – מותר בהתאם להנחיות

חנות למוצרי תינוקות –  מותר בהתאם להנחיות

חנות לציוד משרדי –  מותר בהתאם להנחיות

חנות לתשמישי קדושה –  מותר בהתאם להנחיות

מתפרה לפרטיים –  מותר בהתאם להנחיות

משתלה –  מותר בהתאם להנחיות

 

בכפוף לאישור התקנות, בכל מקומות העבודה, ועל אף שאינם רשאים לקבל קהל בזמן הסגר, מעסיק רשאי להביא עובדים למקום העבודה למטרות הבאות:

 1. תחזוקת המקום
 2. תיקון ליקויים הנדרשים בדחיפות לשם שמירה על שלמות מקום העבודה
 3. שמירה על המקום
 4. ביצוע משלוחים
 5. תשלומי שכר
 6. לקיחת ציוד
 7. ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח
 8. קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית
 9. כל עובד שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפוקתית למקום העבודה.

לתשומת לבכם, בזמן הסגר אין צורך באישור ליציאה לפעילות או לעבודה שאינה נאסרה

עוד מאמרים

גלילה לראש העמוד

ברקוביץ אהרוני זיו, עורכי דין

דילוג לתוכן